Overzicht sKBL-studiedagen 2020

Museum Wasserburg-Anholt ©René W.Chr.Dessing

Ook in 2020 organiseert sKBL thematische studiedagen. In het eerste kwartaal staan de volgende bijeenkomsten op de planning. Donateurs van sKBL krijgen korting op sKBL-studiedagen. Aanmelden kan via de links naar de betreffende aanmeldformulieren. 

——————————————————————————————————————–

Studiebijeenkomst ‘Veiligheid op en rond kasteel, buitenplaats en landgoed

Dinsdag 24 maart 2020 van 10:00 – 17:00 uur in Theater Concordia te Haastrecht (ZH)

In samenwerking met de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) organiseert sKBL deze studiedag.
Het gebruik/beheer van KBL wijzigen zich voortdurend en richten zich telkens opnieuw naar veranderde omstandigheden. Van oorsprong huizen waarin men zich veilig waande (kastelen) of waar men op afstand van de woelige stad genoot van het buitenleven (buitenplaatsen), zijn in onze tijd veel KBL geheel of gedeeltelijk publiekstoegankelijk. Die gastvrijheid brengt ook risico’s met zich mee. Deze studiedag is bedoeld om kennis op te doen over de bewustwording van gevolgen bij veiligheidsrisico’s en hoe daarmee het beste is om te gaan. Wat valt er preventief te doen tegen vandalisme? Hoe ga je om met handhaving? Welke risico’s lopen eigenaren als er brand- of stormschade optreedt? Hoe kijken verzekeraars tegen zulke zaken aan? Op deze studiedag geven enige sprekers op basis van hun expertise en ervaring hun visie op het complexe palet, dat samenhangt met veiligheid op en rond KBL. De dag staat open voor eigenaren/bestuurders, beheerders, tuinbazen en eenieder die nauw betrokken is bij de instandhouding van een KBL. Zie hier het volledige programma.

De deelnamekosten bedragen voor donateurs van sKBL en leden van FPG € 60,- p.p. Niet-donateurs en niet-leden betalen € 80,-. Deze korting geldt voor maximaal 2 personen per donateur van sKBL of lid van FPG. Aanmelden

——————————————————————————————————————–

Jaarlijkse bijeenkomst voor kasteelmusea ‘Horeca en museaal benutte kastelen en buitenplaatsen: een gelukkig huwelijk?’

Maandag 6 april 2020 van 13:30 – 17:30 uur op Kasteel Duivenvoorde te Voorschoten

Dit jaarlijkse overleg staat open voor directies, leidinggevenden, besturen en raden van toezicht van Nederlandse kasteel- en buitenplaatsmusea. Dit jaar is het thema horeca. Naast de museale inspanningen, is de mogelijkheid van (lichte) horeca ook een belangrijk onderdeel van een geslaagd kasteelbezoek. Veel KBL worstelen met de vraag welke samenwerkingsvorm of horecamodel nu het best past. Aan de hand van praktijkervaringen passeren deze middag voor- en nadelen van de diverse modellen (uitbesteed, organisatie in eigen huis of gerund door vrijwilligers). Waar moet men opletten bij het opstellen van een samenwerkingscontract? Hoe regel je de afspraken in de praktijk? Welke mogelijkheden heb je om te sturen op de afspraken?

De deelnamekosten bedragen voor donateurs van sKBL € 25,- p.p. Niet-donateurs betalen € 35,-. Deze korting geldt voor maximaal 2 personen per donateur van sKBL. Aanmelden