Overzicht sKBL-studiedagen 2020

Museum Wasserburg-Anholt ©René W.Chr.Dessing

Ook in 2020 organiseert sKBL thematische studiedagen. In het eerste kwartaal staan de volgende bijeenkomsten op de planning. Donateurs van sKBL krijgen korting op sKBL-studiedagen. Aanmelden kan via de links naar de betreffende aanmeldformulieren. 

De Bed & Breakfast op Nederlandse KBL

Donderdag 6 februari 2020 van 13:30 – 17:30 uur op Landgoed Middachten te De Steeg

Een besloten bijeenkomst vergadering voor eigenaren met een B&B op hun kasteel, historische buitenplaats of landgoed. Deze bijeenkomst is bedoeld om te onderzoeken of en zo ja hoe er meer  onderlinge samenwerking tussen aanbieders kan ontstaan. Tegelijk wordt onderzocht of en hoe samenwerking met partijen in Frankrijk en Ierland kan worden aangegaan. Voorwaarde voor deelname is dat u verantwoordelijk bent voor een B&B op een KBL in Nederland. Aanmelden

——————————————————————————————————————–

Studiebijeenkomst ‘Veiligheid op en rond kasteel, buitenplaats en landgoed

Donderdag 20 februari 2020 van 10:00 – 17:00 uur in Theater Concordia te Haastrecht (ZH)

Deze studiebijeenkomst staat open eigenaren/bestuurders en managers van een KBL. Het gebruik en beheer van KBL wijzigen zich voortdurend en telkens opnieuw zijn er veranderde omstandigheden waarmee men rekening moet houden. Ook toerisme speelt hierbij in toenemende mate een rol. Waren kastelen vanouds huizen waarin men zich veilig waande of waar men genoot van het buitenleven (buitenplaatsen), nu zijn vele objecten geheel of deels publiekstoegankelijk. Dit brengt ook risico’s met zich mee. Op deze studiedag geven meerdere sprekers op basis van hun kennis en ervaring hun visie op het kleurrijke palet dat veiligheidsaspecten op KBL vormt. Zie hier het volledige programma.

De deelnamekosten bedragen voor donateurs van sKBL € 60,- p.p. Niet-donateurs betalen € 80,-. Deze korting geldt voor maximaal 2 personen per donateur van sKBL. Aanmelden

——————————————————————————————————————–

Jaarlijkse bijeenkomst voor kasteelmusea ‘Horeca en kasteel- en buitenplaatsmusea: een gelukkig huwelijk?’

Maandag 6 april 2020 van 13:00 – 17:30 uur op Kasteel Duivenvoorde te Voorschoten

Dit jaarlijkse overleg staat open voor directies, leidinggevenden, besturen en raden van toezicht van Nederlandse kasteel- en buitenplaatsmusea. Dit jaar is het thema horeca. Naast de museale inspanningen, is de mogelijkheid van (lichte) horeca ook een belangrijk onderdeel van een geslaagd kasteelbezoek. Veel KBL worstelen met de vraag welke samenwerkingsvorm of horecamodel nu het best past. Aan de hand van praktijkervaringen passeren deze middag voor- en nadelen van de diverse modellen (uitbesteed, organisatie in eigen huis of gerund door vrijwilligers). Waar moet men opletten bij het opstellen van een samenwerkingscontract? Hoe regel je de afspraken in de praktijk? Welke mogelijkheden heb je om te sturen op de afspraken?

De deelnamekosten bedragen voor donateurs van sKBL € 25,- p.p. Niet-donateurs betalen € 35,-. Deze korting geldt voor maximaal 2 personen per donateur van sKBL. Aanmelden