Bedreigingen voor KBL

Megchelen, 7 september 2021

Enige maanden geleden werd ik door de eigenaar van een historische buitenplaats uit Overijssel gebeld. Omdat zijn gemeente nieuwe werkwijzen in bestemmingsplanprocedures is gaan volgen, waarbij inspraak onmogelijk is, was de omgeving van zijn eeuwenoude buitenplaats ineens aangewezen als een vestigingsgebied voor bedrijven, waar zij zich zonder veel hindernis of restricties zouden mogen gaan vestigen. Daarmee komt ook tot uitdrukking dat de lokale overheid het gebied rond dit buiten van weinig landschappelijke waarde acht. Mogelijk dat dit de reden is waarom het gebied dit predicaat kreeg, maar misschien ook omdat het een dunbevolkt gebied is en maatschappelijke weerstand dus geringer zal zijn. Het is vreemd dat een gebied dat bekend staat als het mooiste landschappelijk gebied van Overijssel toch kan worden aangewezen voor grootschalige bedrijfsontwikkelingen. De aanwezigheid van de fraaie historische buitenplaats met zijn goed bijgehouden park en talrijke bijzondere landschappelijke elementen in de wijde omgeving, speelt een ondergeschikte rol. Overigens bezit Twickel eveneens landerijen in dit deel van Overijssel. Ook al is er op dit moment (nog) geen sprake van een direct gevaar voor de Breckelenkamp, want dat is de buitenplaats waar het hier om gaat, het zou zo maar kunnen gebeuren dat in de toekomst een logistiek bedrijf besluit om hier een zoveelste klossale box midden in het grenslandschap neer te zetten. Een realiteit waar men in Gelderland overigens volop aan meewerkt. Overigens is het ongeschonden landschappelijke voortbestaan van een kasteel of buitenplaats in een grensgebied sowieso risicovol. Het is namelijk ook mogelijk dat een KBL aan Nederlandse zijde volop bescherming geniet, terwijl een Duitse of Belgische lokale overheid besluit om over de grens industriële of bedrijfsmatige nieuwbouw toe te staan. Zeker in Duitsland is dit een reëel gevaar. Daar wordt over landschapsbehoud in de grensstreek over het algemeen toch wat makkelijker gedacht.  

Huis te Breckelenkamp,

In weerwil van dit besluit, besloot de eigenaar van de Breckelenkamp maar een prijsvraag uit te schrijven. Hij nodigt daarbij mensen uit om deel te nemen aan een door hem geëntameerde erfgoedprijs dat dit deel van Overijssel centraal stelt. Doel is om de deelnemers te enthousiasmeren voor de landschappelijke waarde van het rond de Breckelenkamp gelegen omringende landschap. Ook zet hij zich zo in voor het vergroten van het bewustzijn dat dunbevolkte gebieden kwetsbaar zijn voor economische drijfveren. U kunt overigens ook mee doen. Kijk voor deelname aan dit bijzondere initiatief dat navolging verdient op www.breckelenkampprijs.nl/

Heidag bestuur

Vorige week kwam het voltallige bestuur van onze stichting bijeen samen met onze directeur Jennemie Stoelhorst en adviseur Rob Laagland op diezelfde Breckelenkamp voor een lange heisessie. Alhoewel onze ambities nog niet zijn verslagen en dus zijn vastgesteld, kwam uit deze plezierige bijeenkomst de duidelijke wens naar voren om in het komende jaar stappen naar bepaalde doelen te gaan zetten. Een daarvan is inhoud te gaan geven aan de start van een Nationaal Centrum ten behoeve van de Nederlandse buitenplaatscultuur. Daarbij is het belangrijk dat sKBL gaat werken aan een erfgoedgemeenschap rond kastelen en historische buitenplaatsen. Ook willen wij in 2022 gaan kijken hoe wij de vele vrijwilligers op Nederlandse KBL kunnen helpen met educatieve programma’s die tegelijk ook het doel dienen om hun enthousiasme voor en hun betrokkenheid bij dit erfgoed te vergroten.  

Vanuit onze Erfgoeddeal klimaatbestendige KBL komen zeer positieve geluiden binnen rond de opzet van een werkbare groenblauwe monitor. Een uitdaging waaraan bureau Fenicks actief werkt. Er is zelfs sprake van een stroomversnelling. Bovendien zijn twee projectleiders gestart te weten Nanine Koolstra en Laurien Albeda. Zij zullen ambtelijk en inhoudelijk secretaris zijn bij de vele overleggen en bijeenkomsten van onze partners in de verschillende provincies.  

Het sKBL-bestuur tijdens de heidag

Vorige week vergaderde de jury van de Ithakaprijs en is weer een winnaar gekozen. Elders in deze nieuwsbrief leest u wie de inzenders zijn. Dankzij de genereuze schenking van een persoon die vooralsnog anoniem wenst te blijven, kunnen wij deze prijs nog tien jaar prolongeren. Nieuw is dat wij dit jaar actief de regionale pers gaan benaderen om deze grote prijs meer maatschappelijke bekendheid te geven. Veel boeken hebben betrekking op een regio of provincie en zo denken wij meer aandacht voor deze mooie prijs te genereren.

Tot slot, nog altijd melden particulieren zich aan om donateur van sKBL te worden. Zij dragen € 50,- of meer bij aan het werk van onze stichting. Daar zijn wij heel blij mee. De stichting denkt aan de opzet van een jaarlijks programma (excursie, lezing, evenement) om deze groep betrokken particulieren speciaal te bedanken. Daarover volgt in een komende nieuwsbrief meer. Met deze fait divers beëindig mijn column en dank u voor uw betrokkenheid bij het werk van onze stichting.

©René W.Chr. Dessing

voorzitter sKBL / +31 (0)6 22 801 668

Scroll naar boven