Vrienden van sKBL

Sinds de start van sKBL in 2014, meldden personen, kastelen en buitenplaatsen maar ook bedrijven en organisaties zich als donateur aan. Wij zijn deze Vrienden dankbaar voor hun betrokkenheid en (financiële) steun aan sKBL. Onder hen zijn talrijke particuliere buitenplaatsen zoals Twickel, de Brecklenkamp, Klein Leeuwenhorst, Vreedenhorst, Wester-Amstel, Eyckenstein maar ook kasteelmusea of horecagedreven KBL. Dit zijn onder meer Waterland, Het Oude Slot, Kasteel Heeswijk, het Muiderslot, Beeckestijn, Oud Poelgeest, Singraven, Ophemert en Oud-Amelisweerd (MOA). Ons meest zuidelijke lid is buitenplaats Bemelen; een leuke Bed & Breakfast op een oude buitenplaats onder Maastricht. In Amsterdam is Huize Frankendael onze Vriend.  Daarnaast zijn ook bedrijven en organisaties Vriend van sKBL waardoor wij verbonden zijn met uiteenlopende experts. Dit zijn onder andere Society of Play, Effectmeting, Fenicks en Erfgoedstem. Hieronder treft u alle Vrienden met een verwijzing naar hun site aan.

U kunt als kasteel of buitenplaats/landgoed Vriend van ons worden als u onze doelstellingen onderstreept. Daarmee geeft u te kennen het belangrijk te vinden dat wij inzetten om meer maatschappelijke verbinding en inzetten op meer onderlinge samenwerking tussen Nederlandse KBL. daarnaast profiteert u in ons netwerk van ervaringen, inzichten en kennis van andere KBL eigenaren/betrokkenen en kunt u in ons netwerk uw eigen inzichten met andere donateurs delen. Samen met onze Vrienden vormt u een gastvrij groep van (min of meer) toegankelijke kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Voorts krijgt u toegang tot het besloten forum van de Vrienden van sKBL, wordt u uitgenodigd voor kennisbijeenkomsten en ontvangt u geregeld berichten die voor de in stand houding van uw KBL nuttig kunnen zijn. Geïnteresseerde bedrijven en organisaties kunnen zich ook aanmelden en zijn ook welkom bij onze kennisbijeenkomsten. Bovendien is sKBL altijd bereid om met experts nieuwe kennisprogramma’s te bespreken. Ook bedrijven en organisaties hebben toegang tot het besloten Vriendenforum.

Om de negen maanden vindt overleg plaatsvinden met de Vriendenraad waarin vertegenwoordigers zitting hebben die de uiteenlopende gebruiksvormen op KBL representeren.

Kortom, wilt u zich als met uw historische buitenplaats, kasteel(museum), gastvrij landgoed of cultuurgroene ondernemer of erfgoedinstelling aansluiten, dan bent u van harte welkom. Ook bedrijven die zich professioneel voor het behoud van cultuurgroen erfgoed inspannen, zijn van harte welkom om ‘preferred partner’ te worden. Wij informeren u graag hierover. U wordt Vriend door een jaarlijkse donatie van tenminste € 250,-. Neemt u gerust contact op met René W.Chr. Dessing (directeur sKBL) of bel 06 22 801 668.

Vriendenraad

Bevriende KBL

Bevriende organisaties

Bevriende gemeenten