Partners

sKLB gaat graag verbintenissen aan met organisaties (particulier, natuurbeherende organisatie en provinciale overheden) die vanuit hun eigen specifieke achtergrond een waardevolle bijdrage leveren aan de instandhouding van KBL. In de toekomst zal de lijst van organisaties waarmee sKBL samenwerkt, worden uitgebreid.

Hopelijk zullen in de toekomst telkens nieuwe partners worden toegevoegd in ons streven naar landelijke verbreding.

De Nederlandse Tuinenstichting (NTs), opgericht in 1980, streeft naar de instandhouding van tuinen en parken die van belang zijn door vormgeving, beplanting, cultuurhistorische waarde, ligging en ensemblewaarde in samenhang met gebouwde of andere objecten. Nederlandse Tuinenstichting


Gilde van Tuinbazen Een belangrijk deel van het Nederlandse cultuurlandschap bestaat uit monumentaal historisch groen. Dat zijn de parken en tuinen van kastelen, buitenplaatsen, landgoederen en kloosters. De bijzondere kwaliteit van deze plaatsen wordt bewaakt door de tuinbaas. Dit vraagt specifieke kennis en kundigheid. Het Gilde van Tuinbazen is opgericht om deze bijzondere kennis te delen en uit te breiden. Gilde van TuinbazenVGE3 De Vakgroep Groen Erfgoed stelt zich ten doel de instandhouding en ontwikkeling van het groene erfgoed in Nederland te bevorderen. Gespecialiseerde professionele onderzoekers en planvormers op het gebied van groen erfgoed verhogen door onderlinge kennisuitwisseling gezamenlijk de kwaliteit van hun werk en staan daar borg voor. Vakgroep Groen ErfgoedLogo Vrienden PHB De Stichting Vrienden Particuliere Buitenplaatsen (kortweg Vrienden PHB) bevordert de belangstelling voor de instandhouding van kastelen en andere historische Huizen, die op één of andere wijze nog in bezit is van particuliere eigenaren. Vrienden PHB geeft voorlichting over particuliere historische buitenplaatsen, m.n. door het uitgeven van het tijdschrift Arcadië, organiseert bijeenkomsten, rondleidingen en lezingen en stelt financiële middelen beschikbaar aan particuliere buitenplaatsen voor kleine restauraties. Vrienden PHBNKS logo De NKS, kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats zet zich in voor het behoud van de Nederlandse kastelen en buitenplaatsen en hun omgeving. De NKS organiseert onder meer de jaarlijkse Dag van het Kasteel en meerdere excursies. NKS, Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats