ANBI gegevens sKBL

Download: standaardformulier publicatieplicht ANBI 2023 (PDF)
Download: standaardformulier publicatieplicht ANBI 2022 (PDF)
Download: standaardformulier publicatieplicht ANBI 2021 (PDF)

sKBL is de culturele ANBI status toegekend voor onbeperkte tijd onder RSIN nummer: 8537 52 679

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Digitaal Portaal voor Ned. Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL)
RSIN / fiscaal nummer: 853752679
KvK 60067063
ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-234 11 655
E-mailadres: info@skbl.nl 
Website: https://www.skbl.nl
Postadres: Landfortseweg 4
7078 BT Megchelen
Bezoekadres: gelijk aan postadres

Doelstelling

Missie:
Instandhouding van het cultureel erfgoed dat gevormd wordt door het huidige, nog bewaard gebleven bestand van Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen.

Doelstelling:
sKBL stelt zich ten doel een digitaal portaal te zijn van Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Daarmee informeert sKBL een breed en landelijk publiek over dit cultuurgroene erfgoed in de hoop meer publieksdraagvlak te creëren voor het behoud van dit erfgoed. Voorts spant de stichting zich in als landelijk platform voor gebruikersgroepen van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Tot slot acht sKBL het van belang om meer internationale (cultuurtoeristische) aandacht te verwerven voor de Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen.

(NB: zie het beleidsplan voor een meer uitgebreide omschrijving van de doelstelling)

Beleidsplan

Download het beleidsplan: Download (PDF)

Verslaglegging

Download het financieel jaarverslag: [2015]  |  [2016]  |  [2017]  |  [2018]  |  [2019]  |  [2020] | [2021]

Verslag uitgeoefende activiteiten 2017: download (PDF)
Verslag uitgeoefende activiteiten 2018: download (PDF)
Verslag uitgeoefende activiteiten 2019: download (PDF)
Verslag uitgeoefende activiteiten 2020: download (PDF)
Verslag uitgeoefende activiteiten 2021: download (PDF)
Verslag uitgeoefende activiteiten 2022: download (PDF)
Verslag uitgeoefende activiteiten 2023: download (PDF)

Bestuur

Samenstelling bestuur:

  • René Dessing, voorzitter
  • Erik Wanrooij, secretaris
  • Jos Vork, penningmeester
  • Oldrik Verloop, bestuurslid
  • Rylana Seelen, bestuurslid
  • Otto van Boetzelaer, bestuurslid
  • Marjolein Sanderman, bestuurslid

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee
Toelichting vergoeding bestuur: Het bestuur ontvangt geen honorarium voor haar werkzaamheden.
Beloningsbeleid directie: Zie het beleidsplan(PDF)

Schenken aan sKBL

Om de activiteiten van sKBL succesvol voort te kunnen zetten is financiële steun zeer welkom. Als u een gift doet aan sKBL, een culturele ANBI-stichting, dan is er het voordeel van een extra belastingaftrek. Lees hierover meer bij de belastingdienst.

Bij gewone giften hanteert de belastingdienst een drempel. U kunt ook een periodieke schenking overwegen. Deze vorm van schenking kent die drempel niet. Voorwaarde is dat u een schriftelijke overeenkomst met ons aangaat. Het formulier voor deze overeenkomst vindt u hier.

Scroll naar boven