Doelstellingen

sKBL draagt op meerdere manieren bij aan de instandhouding van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL) in Nederland.

Digitaal portaal

sKBL is deze website gestart om als digitaal portaal te fungeren waar relevante kennis, kunde, contacten, nieuwe initiatieven en inzichten worden gebundeld en toegankelijk worden gemaakt voor een in KBL geïnteresseerd breed publiek in binnen- en buitenland. De stichting streeft ernaar om het versnipperde digitale aanbod rond KBL te verkleinen door de mogelijkheden van publiekstoegankelijke, semi-toegankelijke en incidenteel toegankelijke KBL online te bundelen en bruikbaar te maken voor gebruikers van de uiteenlopende faciliteiten op dit erfgoed. Hierbij zijn zowel de erfgoedprofessionals als direct betrokkenen (eigenaren, bewoners, bestuurders, beheerders en kasteelmuseumdirecties) maar ook wetenschappelijk onderzoekers en experts onze partners. Om de aandacht van het publiek te trekken richt sKBL zich actief op de media teneinde dit erfgoed op positieve wijze voor het voetlicht te krijgen.

Landelijk platform

In ons land zijn uiteenlopende gebruikers/betrokkenen verbonden met KBL. Er zijn institutioneel en particulier beheerde KBL. Er zijn KBL in gebruik als horeca-, congres-  en/of evenementenlocatie en er zijn talrijke kasteelmusea. Om deze gebruikersgroepen van dienst te zijn, spant sKBL zich in als landelijk platform. De verschillende ervaringen, kennis en contacten van de uiteenlopende gebruikersgroepen zijn zinvol voor allen die actief betrokken zijn bij de instandhouding van dit erfgoed. Daarmee is de (weliswaar niet onbelangrijke) eigendomsverhouding niet als eerste leidend in de wijze waarop binnen sKBL met elkaar wordt nagedacht. Juist door de verschillende ervaringen en visies kan werkbare wisselwerking ontstaan en ervaringen worden gedeeld. sKBL biedt ook aan relevante organisaties mogelijkheid om zich als Vriend aan te melden. Daarmee komt waardevolle expertise en specialistische kennis binnen bereik van de stichting en haar donateurs (Vrienden). sKBL denkt graag mee over de wijze waarop de exploitatie en dus de toekomst van KBL verbeterd kan worden. Daartoe verbindt en bemiddelt sKBL tussen vragen en aanbiedingen van en voor KBL.

In de landelijke doelstelling van het sKBL platform spelen provincies een belangrijke rol. Immers, de landelijke overheid delegeerde de zorg voor het landschap en KBL naar de provincies. Daarom zoekt sKBL de samenwerking met provinciale overheden om in interprovinciaal verband ervaringen, visies uit te wisselen en regionaal succesvolle projecten van start te doen gaan. Met het oog op dit overleg organiseert sKBL jaarlijks een of meerdere bijeenkomsten, waarin de Vrienden van sKBL met de bij sKBL betrokken provincies een gezamenlijk vastgestelde agenda bespreken.

De Nederlandse KBL zijn slecht gekend in binnen- en buitenland. Daarom stimuleert de stichting evenementenmanagers, excursie- en reisorganisatoren om dit cultuurgroene erfgoed meer in evenementen en reisprogramma’s op te nemen. Ook werkt sKBL samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).

De stichting handelt onafhankelijk, richt zich op de algemene belangen van dit erfgoed en vertegenwoordigt geen andere instellingen en/of belangen.

Kortom: sKBL is een bloeiende gemeenschap van mensen en organisaties verenigd rond het thema kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen met als gezamenlijk doel de instandhouding van dit bijzondere erfgoed. Hiervoor werkt sKBL met veel enthousiasme aan het vergroten van hun bekendheid en draagvlak onder andere door het ontwikkelingen van een strategie voor marketing- en website gebruik, pr, actieve relaties met belanghebbenden en politiek, het bevorderen van de onderlinge samenwerking en het uitwisselen van kennis en ervaring.

Stania State Oentsjerk
Stania State Oentsjerk