Over ons

Wist u dat we in Nederland meer dan 1200 kastelen hebben en vele honderden historische buitenplaatsen en landgoederen? U zult blij verrast zijn welke bijzondere plekken er bij u in de buurt zijn. Ontdek de schoonheid van de historische bouwwerken, de weelderige tuinen en prachtige parken.

Stichting Kastelen, (historische) Buitenplaatsen en Landgoederen 
spant zich onafhankelijk in om de zichtbaarheid van alle prachtige KBL te vergroten. Wij bevorderen de onderlinge samenwerking tussen alle verschillende belangengroepen rond dit monumentale erfgoed en spannen ons in om veel meer mensen in ons land en daarbuiten te enthousiasmeren voor dit mooie erfgoed.

Samen voor ons historische erfgoed

Het vergroten van de zichtbaarheid van KBL en het enthousiasmeren van mensen realiseert sKBL door het verzorgen van informatie, educatie en promotie. Via de website en andere media verschaft sKBL actuele informatie omtrent KBL. Onze website wijst u snel en eenvoudig de weg naar de KBL. U krijgt alle informatie die u nodig heeft. Compleet met adressen, omschrijvingen en lokale voorzieningen.

Ook organiseren we lezingen en educatieve evenementen. Zo leren mensen het erfgoed beter kennen en meer waarderen. Op die manier ontstaat meer publieke steun voor het behoud van het erfgoed en van het landschap waar het zo mooi deel van uitmaakt. Wie wat behoudt, heeft wat.

Het landelijke netwerk van sKBL

sKBL is er voor het publiek dat ontspanning zoekt op en rond KBL, voor de vrijwilliger die actief de handen uit de mouwen wil steken, voor de belangstellende die de geest wil verzetten en verzetten, maar ook voor de eigenaren en beheerders die deze prachtige plekken in standhouden en voor de experts die zich met hun kennis en kunde actief inzetten voor het behoud van KBL. sKBL organiseert studiedagen en bijeenkomsten om de uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren. Een goede samenwerking draagt bij aan het behoud van ons historische erfgoed.

Vrienden van sKBL
Het werk van sKBL is mogelijk dankzij financiële ondersteuning van particuliere donateurs, KBL-Vrienden en Bedrijfsvrienden. Naast de vele eigenaren en beheerders van kastelen en buitenplaatsen zijn ook vele particulieren, professionals en erfgoedorganisaties aangesloten in het netwerk van KBL. Zij bezitten zelf geen kasteel of buitenplaats, maar achten ons werk voor het behoud van het historisch erfgoed in Nederland van groot belang. U vindt hier het overzicht van de Vrienden van sKBL.

V.l.n.r. Rylana Seelen, Jennemie Stoelhorst (voormalig directeur), Marjolein Sanderman, Oldrik Verloop, Rene Dessing, Jos Vork, Otto van Boetzelaer, Erik Wanrooij op Huis Breckelenkamp.
Yvonne Molenaar

Ons bestuur

René W.Chr. Dessing, voorzitter (en oprichter)
Jos Vork, penningmeester
Erik Wanrooij, secretaris
Marjolein Sanderman, lid
Rylana Seelen, lid
Oldrik Verloop, lid
Otto van Boetzelaer, lid

Ons team

Yvonne Molenaar, directeur
Sterre ter Beek, webmaster en eindredacteur nieuwsbrieven
en een landelijk netwerk van vrijwilligers

Onze vrijwilligers

sKBL heeft een hecht en actief team, die voor het merendeel bestaat uit een landelijk netwerk van vrijwilligers die persoonlijke verdieping vinden in hun werk rond erfgoed in het algemeen en dat van historische buitenplaatsen en kastelen in het bijzonder. 

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

sKBL is door de Nederlandse Belastingdienst voor onbepaalde tijd als culturele ANBI stichting aangemerkt. Hierdoor zijn (financiële) schenkingen aan sKBL fiscaal aftrekbaar. De voor deze status vereiste openbare gegevens vindt u hier. 

Scroll naar boven