Oproep! sKBL zoekt vrijwilligers

sKBL spant zich landelijk in om meer bekendheid, publieke belangstelling en betrokkenheid te generen voor de instandhouding van de ca. 700 Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. sKBL vindt het belangrijk dat meer mensen inzien dat dit mooie erfgoed met elkaar samenhangt en wortelt in een soortgelijke geschiedenis en willen meewerken om ze te behouden. De tweede doelstelling is om de direct betrokkenen (eigenaren/ beheerders/directeuren/medewerkers) uit te nodigen tot meer samenwerking zodat een stevige koepel wordt gecreëerd voor de algemene belangen rond met de instandhouding van dit erfgoed

Vrijwilligers op Akerendam, Beverwijk
Vrijwilligers op Akerendam, Beverwijk

sKBL bestaat nu twee jaar. In ons verband neemt het aantal gebeurtenissen, verzoeken, contacten, mogelijkheden en kansen voor kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen toe. Daarom zoekt sKBL enige nieuwe professionele vrijwilligers of vrijwillige professionals. Er zijn drie onderwerpen waarvoor assistentie prettig, nuttig en noodzakelijk is namelijk voor communicatie, fondsenwerving en managementondersteuning.

De communicatievrijwilliger onderzoekt en houdt met anderen de activiteiten-agenda op onze website bij, ondersteunt de eindredacteur bij de samenstelling van onze nieuwsbrief (5x per jaar naar ruim 5.500 geïnteresseerden) en alles wat ten nutte van de communicatieve doelstellingen van sKBL ten goede komt.

De fondsenwerver heeft het in die zin makkelijk dat kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen superdoelen zijn. Binnen sKBL ontstaan vaker leuke en zinvolle projecten die geldelijke ondersteuning behoeven. Fondswerving is zinvol maar soms tijdrovend. Wie heeft zin om ons hierbij te helpen?

Managementondersteuning. De directeur van sKBL werkt hard mee aan het succes van de stichting. Daarom zou het fijn zijn als iemand administratieve, uitvoerende en/of representatieve zaken van hem wil overnemen.

Indien u belangstelling heeft, mailt u rdessing@skbl.nl Vergeet u niet om in uw bericht uw contactgegevens te vermelden alsmede wat u waarom zou willen doen. Dank u wel.