Oproep Prins Bernhard Cultuurfonds aan publiekstoegankelijke historische buitenplaatsen

Low Res-_MG_6089Tijdens de studiedag op woensdag 15 juni 2016 op Singraven te Denekamp maakte het Prins Bernhard Cultuurfonds aan de vertegenwoordigers van opengestelde en museale buitenplaatsen duidelijk hoe het fonds het behoud ondersteunt van bijzondere natuurwaarden en historisch erfgoed, dat zo typerend is voor de historische buitenplaatsen. Op die dag gaf een aantal aan het Cultuurfonds verbonden adviseurs het toehorende publiek tekst en uitleg. Daarnaast konden de deelnemers tijdens een uitgebreide rondleiding door huis en park kennisnemen van de bijzondere waarden van Huis Singraven. Het werd tijdens deze dag duidelijk waarom Singraven zulke bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarden heeft en volgde uitleg waarom het Cultuurfonds dit landgoed in 2015 een bijdrage heeft gegeven van € 100.000,- voor de restauratie van onderdelen uit het historische interieur en van het historisch groen op deze buitenplaats.

Voor de toekenning in 2016 zoekt het Cultuurfonds een buitenplaats die grote projecten actief bezig is of dit wil gaan doen op het gebied van natuur- en erfgoedherstel. Aanmeldingen en/of aanbevelingen zijn welkom. Ook kunt u het Cultuurfonds benaderen voor kleinere herstelprojecten. U kunt hierover contact opnemen met de adviseur erfgoed Henk Dijkstra (h.dijkstra@cultuurfonds.nl) en adviseur natuur Martijn Kahlman (m.kahlman@cultuurfonds.nl).

Enige voorbeelden van eerdere grote herstelbijdragen voor natuur en erfgoed door het Cultuurfonds

In 2014 ontving Kasteel Rosendael te Rozendaal (Gel.) € 150.000 voor de restauratie van diverse tuinonderdelen, de Koningsberg in het park en de bibliotheek.

In 2013 ontving buitenplaats Berbice te Voorschoten (ZH) € 126.000 voor de cascorestauratie van het hoofdhuis en het herstel van de tuin en het park.

In 2012 ontving Kasteel Loenersloot te Loenersloot (Utr) € 126.000 voor het herstel van het park, de cascorestauratie van het kasteel en het herstel van het historische interieur.