Ons hernieuwde digitale portaal

sKBL piechart

In 2018 is heeft sKBL met veel plezier aan een bijzonder interregionale samenwerkingspilot gewerkt, samen met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht. Het doel is het regionale (interprovinciale) verhaal van de Hollandse Buitenplaatsen meer bekendheid te geven. Hierbij vormt het landelijk publiek met affiniteit met cultuurhistorie en natuurwaardes onze doelgroep. Wij zijn blij met het resultaat en dat is een hernieuwd digitaal portaal dat binnenkort ‘live’ gaat via de website van sKBL.

De toegevoegde waarde van dit portaal is de mogelijkheid om meer inhoud en verdieping, informatie en onderhoudende verhalen te kunnen aanbieden. De basis is nu gelegd voor structurele en opbouwende verbindingen in dit onderwerp tussen deze drie provincies onderling én daar relaties te leggen met relevante actieve partijen en buitenplaatsen. We zijn de provinciale bestuurders en medewerkers van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht erkentelijk voor hun visie en bereidheid deze interprovinciale aanpak te ondersteunen.
Fijn te kunnen melden is ook dat de belangstelling van de provincie Gelderland is gewekt. Met dat gewest zijn wij inmiddels een samenwerking aangegaan om de verhalen over het ontstaan en ontwikkelingen van adellijke landgoederen in Oost-Nederland land bijeen te brengen en mede via het sKBL portaal bekendheid te geven. Later berichten wij u graag meer hierover.

Waar in 2014 het woord verbinding nog wat in zacht grijze tinten doorklonk in onze missie, wordt dit begrip nu met stevige en duidelijk leesbare letters geschreven en klinkt in alle activiteiten van sKBL door; het is sKBL-DNA geworden. Tevens is dit het hoofdthema van ons nieuwe digitale portaal. Binnenkort gaan we live, dus houdt de site in de gaten! We zijn benieuwd wat u ervan vindt.