Onderzoek naar Prins Frederiks Parkenroute

De gemeenten Wassenaar en Voorschoten presenteerden op 10 juli 2018 onderzoeksinformatie van een unieke route, die in de 19de eeuw werd aangelegd op aanwijzing van prins Frederik der Nederlanden (zoon van Willem I, broer van Willem II en oom van Willem III). De route verbindt negen (bestaande) landgoederen die destijds tot het particuliere bezit van de prins behoorden. Dit stelsel van rondwegen en paden is in Nederland uniek. Het voert langs mooie locaties en aantrekkelijke uitzichten op de destijds uitgestrekte landerijen van de prins. Nu is onderzocht hoe de route is ontstaan, wie er aan werkten én wat er van resteert. Nu weten wij dat een groot deel er nog steeds ligt, zoals de prins deze liet aanleggen. Ook diverse bouwwerken zoals bruggen en woningen maken er onderdeel van uit en zijn er nu nog.

Op verzoek van de prins creëerde men een route vol verassingen en zocht men visuele eenheid voor de diverse landerijen. Hiervoor werkten de Duitse architecten Petzold en Wentzel in zijn opdracht aan wegen, beplanting, markeringen en bebouwing. Architect Zocher jr. was al eerder betrokken bij de ontwikkeling van De Paauw, het centrale landgoed van de prins.

Nu zal worden verkend wat mogelijkheden kunnen zijn om de parkenroute en zijn unieke geschiedenis te revitaliseren en de daarbij behorende verhalen weer tot leven te brengen. Hiervoor zal, net als voor het nu afgeronde onderzoek, bij de provincie Zuid-Holland en de gemeente voor geldelijke steun worden aangeklopt. Wassenaar en Voorschoten zijn onderdeel van de groene landgoederenzone. Historische bouwwerken, unieke natuur en waardevolle verhalen dragen bij aan het karakter van deze gemeenten. Nog altijd worden er nieuwe ontdekkingen gedaan op dit vlak, waardoor de geschiedenis en de identiteit van dit gebied verder wordt onthuld en verrijkt. Bekijk hier een uittreksel uit het onderzoeksrapport.