Onderzoek naar De Bult

Als het om historisch onderzoek rond kastelen of historische buitenplaatsen gaat, denken velen direct aan academische inspanningen en doorwrochte artikelen, maar het kan ook beginnen aan de keukentafel.

De BultDe bewoners van Huize De Bult in De Bult (gemeente Steenwijkerland) wonen nu 10 jaar op deze bescheiden buitenplaats. Kort nadat zij hun intrek namen ontstond een zekere nieuwsgierigheid naar de geschiedenis van de buitenplaats en begon een zoektocht. Er was niet veel over het huis en haar bewoners bekend. Een kleine vermelding in een boek in de bibliotheek was een begin en leidde via bezoeken aan families en familiearchieven tot meer en aanvullende gegevens. Soms is dit verrassende of opmerkelijke informatie zoals de relatie die bleek te bestaan met de Fraeylemaborg in Slochteren en met Huygens’ Hofwijck in Voorburg.

Naar aanleiding van Open Monumentendag 2014 is de toen beschikbare informatie voor bezoekers vastgelegd in een folder over huis- en bewonersgeschiedenis.

Onderzoek roept tevens nieuwe onderzoeksvragen op. Op dit moment krijgt de tuinaanleg alle aandacht, een ontwerp van G.A. Blum, die op veel parken van Overijsselse buitenplaatsen zijn stempel heeft gedrukt.

Het einde is nog niet in zicht. We kijken uit naar het eerste boek over De Bult.

Bekijk hier de folder van Huize De Bult

april 2017