Ondernemen met Natuur

Hans Kamerbeek, Ondernemen met Natuur. Tips voor grondeigenaren, Utrecht 2015

Ondernemen met natuurDat de overheid zich minder bemoeit met instandhouding en financiële facilitering van KBL is onder andere af te leiden uit de vaak georganiseerde bijeenkomsten voor direct betrokkenen bij de instandhouding van KBL. Er zijn dit jaar talloze vergaderingen geweest rond vragen zoals hoe men het beste vrijwilligers voor KBL kan verwerven, efficiënter kan ondernemen of meer kan halen uit bos- of landbouw. Dit boek van journalist Hans Kamerbeek past goed in die behoefte. Hij geeft in deze publicatie maar liefst 347 voorstellen om te besparen of om vergaande verbeteringen door te voeren in de (financiële) huishouding op buitenplaatsen en landgoederen. Van huis uit is Kamerbeek bioloog maar hij werkte ruim veertig jaar als journalist en (eind-)redacteur bij tal van bladen en tijdschriften waaronder Het Financieele Dagblad. Voor lezers van De Landeigenaar, een blad van de Federatie Particulier Grondbezit, verzorgt hij een vaste rubriek met tips over verbeteringen om door te voeren op KBL.

Dit boek is een ‘must have’ voor allen die uit grondbezit inkomsten verwerven. Na een inleiding over grondbezit door de eeuwen heen, volgen hoofdstukken over onderwerpen zoals gezondheidszorg en KBL, productie, recreatie en sport, huizen en ander rood, etc. De inhoud wordt geregeld verlevendigd door korte interviews met eigenaren, bestuurders en andere direct betrokkenen. Zo wisselt de auteur slimme tips af met interessante verhalen, ervaringen en andere nuttige informatie. Hierbij geeft hij niet alleen eigenaren van omvangrijke bezittingen het woord, ook mensen die zich voor minder omvangrijke landgoederen inzetten, krijgen aandacht getuige het interview met Janneke Godziejewski-Esselink. Zij erfde het landgoed Kreil (www.stichting.kreil.nl) in 2006. In het boek vertelt de eigenaresse hoe zij op haar landgoed onderneemt en innovatieve veranderingen doorvoert. Hierdoor is de toekomst, die aanvankelijk zorgelijk leek, weer wat rooskleuriger geworden.

Hans Kamerbeek schreef een verrassend boek dat ook voor niet-eigenaren interessant is omdat het de lezer op een toegankelijke wijze helder maakt hoe grondbezit op een verantwoorde en tegelijk eigentijdse wijze geëxploiteerd kan worden en wat daar allemaal bij komt kijken. RD

Ondernemen met Natuur. Tips voor grondeigenaren is gebonden en telt 208 pag. Het boek is rijk geïllustreerd met vele (kleuren)foto’s en aantrekkelijk vormgegeven. Uitgeverij Matrijs. ISBN 978 90 5345 505 0
Tot 1 mei 2016 € 24,95. Hierna € 29,95  Naar de uitgever

Scroll naar boven