Noordelijke Lustwarande

Borg Rusthoven

Tussen noordelijk gelegen en naburige Duitse landschappelijke parken en buitenplaatsen bloeit iets moois. Onder de naam Noordelijke Lustwarande ontwikkelen eigenaren, stichtingen en betrokkenen uit het cultuurtoeristische bedrijfsleven een samenwerking die grensoverschrijdend is. Op donderdag 8 januari vindt een netwerkbijeenkomst plaats over het groene erfgoed als unieke landschapsparels in het noorden van Nederland en Duitsland tussen Oranjewoud en Oldenburg. Hier bevinden zich vele historische tuinen en parken van ‘lust en nut’. Tijdens deze dag verkent men de kansen voor economische versterking en grensoverschrijdende samenwerking. Als locatie benut men het 17de-eeeuwse ‘waterslot’ Evenburg.

De organisatie omschrijft deze bijeenkomst zelf als volgt: Er is een interessant programma samengesteld met vele belanghebbende partijen uit de wereld van groen erfgoed en recreatie & toerisme. Thema’s zijn de herwaardering en (her)gebruik van ons groene erfgoed als samenhangende reeks. Nieuwe stappen in de Nederlands-Duitse samenwerking kunnen leiden tot een meer toegankelijkheid van de groene parels en tot nieuwe economische opbrengsten. De ambitie om dit unieke parelsnoer te creëren kan alleen door wederzijdse samenwerking, kennisuitwisseling en met behulp van Europese middelen. Zie www.lustwarande.eu

Buitenplaats Rusthoven te Wirdum

De foto’s zijn van Buitenplaats Rusthoven te Wirdum.