Noord-Holland investeert in restauratie Rijksmonumenten

De provincie Noord-Holland heeft 4,8 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 59 rijksmonumenten. Gedeputeerde Cultuur, Jack van der Hoek, heeft de 59 subsidiebeschikkingen persoonlijk overhandigd aan de eigenaren.

Er is onder andere subsidie verleend aan een viertal buitenplaatsen, te weten Wester-Amstel in Amstelveen, Berkenrode in Heemstede, Kasteel Marquette in Heemskerk en Nijenburg te Heiloo.

Grote behoefte aan geld voor restauraties

Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft gehonoreerd. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens, industrieel erfgoed en tuin- en parkaanleg. Deze categorie beslaat ongeveer 30% van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland.

Ook organisaties die zich bezighouden met monumentenzorg konden subsidie aanvragen. De provincie heeft hiervoor gekozen omdat deze organisaties projecten oppakken waarbij reguliere restauratie en herbestemming en beheer gecombineerd worden.

Rijksmonumenten van betekenis

De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen bij aan een gunstig vestigingsklimaat in de provincie en ze zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt.

De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden die voor het grootste deel van het Rijk afkomstig zijn.

Bekijk hier het overzicht van subsidies