Nominatie nieuwe Erfgoedvrijwilligersprijs 2020

De nationale Erfgoedvrijwilligersprijs is een nieuwe prijs die minister Ingrid van Engelshoven van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het leven heeft geroepen en die zij voor het eerst zal uitreiken op 4 december 2020. Met deze prijs wil de minister het vrijwilligersteam dat zich het afgelopen jaar uitzonderlijk heeft ingezet voor het (cultureel) erfgoed van Nederland belonen voor zijn inzet. Stichting Nederland Monumentenland organiseert de prijs.

Minister Ingrid Van Engelshoven: “Het kabinet waardeert de inzet van vrijwilligers. Door hun inzet, passie en kennis dragen ze zorg voor instandhouding en toegankelijkheid van erfgoed. Ook vormen ze door hun enthousiasme een belangrijke schakel naar een groter en meer divers publiek. Alle organisaties met bevlogen vrijwilligers roep ik daarom op hun team aan te melden voor de nieuwe Erfgoedvrijwilligersprijs. Met deze prijs willen we een mooie nieuwe traditie starten om erfgoedvrijwilligers in de spotlight te zetten.”

Nomineren en stemmen op finalisten

Een team erfgoedvrijwilligers dat voldoet aan de criteria voor de prijs kan worden genomineerd door een vertegenwoordiger van de organisatie waar het team voor in actie komt. De inzendperiode loopt van 2 tot 25 september a.s. via de site www.erfgoedvrijwilligersprijs.nl.

Een onafhankelijke jury, onder leiding van Laetitia Griffith, kiest uiteindelijk drie finalisten uit de inzendingen. Op deze finalisten kan in de periode van 20 oktober en 20 november a.s. worden gestemd. Het vrijwilligersteam met de meeste stemmen wint! 

De prijs

Op 4 december 2020 volgt de uitreiking door minister Ingrid van Engelshoven, live vanuit de Koninklijke Schouwburg te Den Haag, welke ook via een livestream is bij te wonen via de website.

Het winnende team ontvangt een cheque van 10.000 euro; voor de helft vrij te besteden (bijvoorbeeld aan teamactiviteiten) en voor de helft ter bevordering van kennisoverdracht op het gebied van het vrijwilligerswerk waarvoor het team zich inzet. Voor de nummers twee en drie is een cheque beschikbaar van 5.000 euro, welke op dezelfde manier te besteden is als bij de winnaar.

Criteria voor aanmelding teams:

Er geldt een aantal criteria voor aanmelding.

Het team:

  • Telt ten minste vier leden;
  • Zet zich in voor een erfgoedorganisatie die onderdeel uitmaakt van een van de domeinen van de RCE (Archeologie, Collecties & Musea (w.o. musea en museumhuizen), Monumenten en Landschap en leefomgeving) óf onderdeel uitmaakt van een burgerinitiatief met een relatie tot erfgoed;
  • Is hecht en werkt als een geoliede machine;
  • Zet zich frequent door het jaar heen in of binnen een aaneengeschakelde periode van ten minste twee maanden;
  • Functioneert bewezen goed: er zijn concrete resultaten behaald; zoals bijvoorbeeld tevreden bezoekers, een succesvolle herbestemming, de totstandkoming van een publicatie of een geliefde rondleiding voor kinderen.

Over ons

De Erfgoedvrijwilligersprijs is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om alle vrijwilligers in deze sector te bedanken voor al hun goede, nuttige en mooie werk. Vrijwilligers maken het mogelijk om al het culturele erfgoed dat ons land rijk is voor het grote publiek toegankelijk te maken. Stichting Nederland Monumentenland is de organisator van de prijs.

Stichting Nederland Monumentenland is organisator van de Erfgoedvrijwilligersprijs, de BankGiro Loterij Open Monumentendag en het Nationaal Monumentencongres en eigenaar van erfgoedplatform De Erfgoedstem. Nederland Monumentenland zet zich in om monumenten te verbinden met het dagelijks leven van elke Nederlander om zo het draagvlak voor het behoud van erfgoed te vergroten. Door ontmoetingen tussen eigenaren, erfgoedprofessionals en het publiek te organiseren worden monumenten beleefd, gewaardeerd en gekoesterd.

Scroll naar boven