NMo de National Trust van Nederland?

Trompenburgh, 's-Graveland
Trompenburgh, ‘s-Graveland

De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is nu twee jaar actief.  We vragen directeur Robert Quarles van Ufford naar de laatste ontwikkelingen.

“De NMo is gevestigd in het voormalige klooster Onze Lieve Vrouwe ter Eem te Amersfoort, waar ook andere monumentenorganisaties zijn gehuisvest, zoals BOEI en het Nationaal Restauratiecentrum. De belangstelling om hierbij aan te haken is groot. Het zou mooi zijn als het Eemklooster het Erfgoedcentrum van Nederland zou worden.

Het eerste jaar heeft het NMo zich gericht op de eerste van vier strategische hoofdlijnen: verwerving en beheer van monumenten. Voor het beheer van de verworven objecten is de Stichting Monumentenbezit (SMB) opgericht.

De NMo kent een open toetredingsstructuur voor leden. Het initiatief voor de oprichting van de NMo werd genomen door zeven grote monumenten bezittende organisaties, die tevens de eerste leden waren. Nu richten we ons op het aantrekken van andere leden, zoals stadsherstelorganisaties.

Dit jaar staat in het teken van kennisdeling, publieksbereik en dienstverlening. We organiseren kennisbijeenkomsten; op dinsdag 25 april 2017 vindt de volgende plaats over uitvoeringsrichtlijnen en restauratiebestek en in juni volgt er een waar aardbevingsschade op het programma staat.

Bij dienstverlening kan de collectiviteit voordelen opleveren in financiële zin maar ook met betrekking tot kwaliteitsborging. We bereiden nu een digitaal platform voor waar aan- en verkoop en verhuur van monumenten aan de orde is. Er staat nu nog te veel leeg. We vorderen gestaag en de ambitie is groot. De NMo wordt de National Trust van Nederland.“

cover boekjeNMo heeft een boekje uitgegeven dat de negenentwintig door het Rijk overgedragen monumenten beschrijft en is nog te koop. Voor informatie: info@nationalemonumentenorganisatie.nl   Voor meer informatie over de NMo zie www.nationalemonumentenorganisatie.nl