Nieuwsberichten

U bent van harte welkom om ons uw nieuws toe te zenden. De bijdrages kunnen betrekking hebben op algemene belangen van KBL, informatie bevatten over een of meer KBL, van nut zijn voor beheerders/eigenaren, melding maken van (regionale) evenementen, nieuwe overheidsmaatregelen aankondigen, ingrijpende veranderingen in een bos, park of tuin van een KBL bespreken, een boek of een expositie noemen of historisch interessante informatie bevatten: kortom alles wat een nieuwsbrief over KBL lezenswaardig maakt. Ook meer commerciële berichten zijn welkom, al zal bij de beoordeling het lezersbelang voorop staan en zal met een op kwaliteit gerichte kritische blik worden gelezen. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden berichten al dan niet te plaatsen.