Nieuws uit de regio: Gaat de monumentale tuinbank bij Huize Het Laar terug naar Wassenaar?

Tekst en foto: Harry Woertink (OudOmmen.nl)

Als het aan de historische vereniging in Wassenaar ligt keert de monumentale tuinbank bij Huize Het Laar weer terug naar de oude plek in Wassenaar.

Volgens de historische vereniging “Oud Wassenaer” is de bank of ook wel stibadium genoemd ooit “meegenomen” door een oud-burgemeester van Wassenaar naar Ommen. Daarom doen ze een oproep om de bank weer terug te laten keren naar Landgoed De Paauw in Wassenaar en wordt de vraag gesteld of Ommen hiertoe bereid is. De burgemeester De Lange van Wassenaar is gevraagd contact met zijn collega in Ommen op te nemen.

Storm
De oud-burgemeester die de tuinbank had “meegenomen” was Jonkheer Storm van ’s Gravensande, ook wel Storm genoemd. Storm was burgemeester van Wassenaar van 1911 tot 1929, en hij woonde in het voor hem gebouwde landhuis Drie Koningen aan de Papeweg.In 1932 koopt de gemeente Ommen van Philip Dirk Baron van Pallandt van Eerde het Landgoed en Huize Het Laar. De gemeente knapt Huize Het Laar op en verhuurt het vervolgens aan de oud-burgemeester van Wassenaar. Deze ging met zijn dochter in Huize Het Laar wonen. Storm liet de tuinbank van Wassenaar meeverhuizen naar Ommen. De fraaie marmerenbank oogt als een wit prieel in de vorm van een Griekse tempel.

De verdwenen bank
“De bank staat er nog steeds, maar is in slechte staat van onderhoud, ook al is het inmiddels een Rijksmonument”, heeft de vereniging “Oud Wassenaer” ontdekt. “Nu landgoed De Paauw en ons raadhuis grondig door de gemeente worden opgeknapt, zou het aardig zijn wanneer ‘de verdwenen bank’ weer huiswaarts keert”.

Huis De Paauw is een buitenplaats aan de Rijksstraatweg (N44) tussen Den Haag en Leiden. Al bijna honderd jaar is Huis De Paauw in gebruik als raadhuis van de gemeente Wassenaar. Onlangs heeft de gemeente de buitenzijde van het gebouw grondig gerestaureerd. Het was ooit het zomerpaleis van prins Frederik der Nederlanden (1797-1881) en prinses Louise von Hohenzollern.

Rondom Huize De Paauw stonden in de 19e en begin 20e eeuw vele vazen en beelden waarvan de leeuwen bij de drinkbank en de engel nog overgebleven zijn. Na het overlijden van prins Frederik zijn vele van de pracht- en pronkstukken op het landgoed verwaarloosd, vergaan en verdwenen.

Gemeente Wassenaar eigenaar
Erfgenamen van Prins Frederik verkochten het landgoed aan particulieren en de gemeente Wassenaar kocht het in 1924 op haar beurt van de familie Kessier. Hiermee was de gemeente Wassenaar eigenaar geworden van het landgoed, de gebouwen én van de bijbehorende pronkstukken waaronder ook de tuinbank.

Rijksmonument
In het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt de tuinbank als volgt omschreven: terzijde van het huis aan het voorplein staat een prieelvormige halfronde tuinbank in neo-Pompejaanse/classicistische stijl, een zogenaamd stibadium naar ontwerp van H. Wentzel afkomstig van het huis De Paauw in Wassenaar. Het prieel is opgebouwd uit een halfrond natuurstenen basement met vier treden, daarop een natuurstenen borstwering met aan weerszijden een zinken Kariatide en een halronde rij Dorische zuilen, die een houten lijst dragen waarop de dakconstructie rust; voorzijde met een opengewerkt een timpaan met zinken versieringen met gevleugelden. Inwendig een halfronde houten bank en een marmeren vloer.

Scroll naar boven