Nieuwe samenstelling bestuur sKBL

 

Met ingang van 15 september 2018 is de samenstelling van het bestuur van sKBL gewijzigd. Reden hiervan is de benoeming van Bert Boer, oud directeur van het Muiderslot, tot directeur van het Maritiem Museum te Rotterdam en sKBL binnenkort afscheid van hem neemt. Het bestuur heet drie nieuwe leden welkom te weten Oldrik Verloop, Rylana Seelen en Jan-Hylke de Jong.

Oldrik Verloop (1975) richt zich onder meer op infrastructuur investeringen voor de Europese energie transitie. Zo is hij commissaris bij het Noorse Smakraft, Europa´s prominente speler voor energie opwekking uit waterkracht. Tevens adviseert hij institutionele beleggers met financiële en communicatie vraagstukken. Na ca. 15 jaren buiten Nederland te hebben gewoond, is hij onlangs met zijn gezin op de historische buitenplaats Klein Leeuwenhorst in Noordwijkerhout komen wonen. “Graag draag ik bij aan het doel van sKBL om ons landschappelijk en cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen, te verduurzamen en in stand te houden voor volgende generaties“, aldus Verloop.

 

Rylana Seelen (1983) woont samen met haar gezin in Nijmegen. Rylana studeerde Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Radboud Universiteit (2006) en volgde hierna een master Kunsteducatie (2012) en Bedrijfskunde voor non-profit organisaties (2017). Sinds 2012 is zij directeur van Museum Kasteel Wijchen en de daarbij behorende museumtuin ‘De Tuun’, een unieke plek met planten stammend uit de IJzertijd, Romeinse periode en middeleeuwen.
Rylana Seelen: “Kastelen en buitenplaatsen hebben een grote rol gespeeld bij de vorming en inrichting van het Nederlandse cultuurlandschap en vertellen allen een uniek verhaal. Wat net zo belangrijk is, is kijken naar de toekomst. Hoe dit alles te conserveren, onderzoeken en ontsluiten? Wat mij aanspreekt aan sKBL is de parapluvorm: samenwerking en kennisoverdracht stimuleren tussen de drie verschillende erfgoedgroepen is een uitdaging en een noodzaak tegelijk. Graag wil ik hier een bijdrage aan kunnen leveren en hoop dat als vertegenwoordiger van de kasteelmusea binnen het bestuur te kunnen doen.“

Jan-Hylke de Jong (1979) is oprichter van Fenicks BV, een bedrijf dat de staat en leegstand van onze landelijke monumentenportefeuille in beeld brengt met behulp van data-technologie. Dit doet Fenicks voor praktisch alle provincies maar ook voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bovendien monitoren zij in drie provincies zelfs het energieverbruik van de Rijksmonumenten. Daarnaast doet De Jong parttime (promotie-)onderzoek aan de VU, faculteit Ruimtelijke Economie, naar het economisch rendement van monumentaal vastgoed.
De Jong: “Als bestuurslid van sKBL leg ik graag verbanden tussen de cijfermatige landelijke trends en de dagelijkse praktijk van de KBL om zo bij te dragen aan nieuwe concrete en bruikbare initiatieven op het snijvlak van data, energie en online ontsluiting waarmee de stichting nog beter haar leden bedient.”

 

Het bestuur bestaat per 15 september 2018 uit:

Chris Kalden, voorzitter
Luydert Smit, penningmeester
Erik Wanrooij, secretaris
Herma de Heer, lid
Jan-Hylke de Jong, lid
Rylana Seelen, lid
Oldrik Verloop, lid

Directeur van sKBL is René Dessing
Projectleider van sKBL is Jennemie Stoelhorst

 

v.ln.r. Jennemie Stoelhorst, Oldrik Verloop, Erik Wanrooij, Luydert Smit, Bert Boer (tot 15 september 2018), Herma de Heer, Chris Kalden, Jan-Hylke de Jong, Rylana Seelen, René Dessing

 

 

Scroll naar boven