Nieuwe rentmeester voor Twickel

egbert_jaap_mooiweer
ir. E.J. (Egbert Jaap) Mooiweer

Het bestuur van Stichting Twickel laat weten dat de heer ir. E.J. (Egbert Jaap) Mooiweer  op 1 maart 2017 bij de Stichting Twickel in dienst treedt als beoogd opvolger van rentmeester ir. A.H. (Albert) Schimmelpenninck. Egbert Jaap Mooiweer zal per 1 juni 2017 de functie van directeur/rentmeester op zich nemen.

De Stichting Twickel is in 1953 opgericht door baronesse Van Heeckeren van Wassenaer – gravin Van Aldenburg Bentinck. Zij droeg toen haar omvangrijke bezittingen, waaronder het kasteel Twickel, over aan de stichting. De belangrijkste doelstelling van de stichting is het behoud van de landgoederen als natuurgebied en cultuurmonument.

De rentmeester van de Stichting Twickel is belast met de dagelijkse leiding van de landgoederen van de stichting, die in totaal ruim 6.500 ha grond bestrijken. Daarvan is landgoed Twickel rond Delden het meest bekend en het grootst. Daar bevindt zich ook kasteel Twickel. Twickel is een van de grootste particuliere landgoederen van Nederland.

albert_schimmelpenninck
ir. Albert Graaf Schimmelpenninck

Albert Schimmelpenninck trad in 1984 in dienst bij de Stichting Twickel als opvolger van Cees Brunt. Na 33 jaar draagt hij het beheer van de landgoederen over aan Egbert Jaap Mooiweer. Mooiweer (1980) is thans adjunct directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) in Beek-Ubbergen.

Mr. J.M. (Maurits) van den Wall Bake, voorzitter van het bestuur van Twickel: ‘De rentmeester vervult bij Twickel een uiterst belangrijke functie. Hij bereidt het beleid voor, is op operationeel gebied als eerste verantwoordelijk voor de vervulling van de doelstellingen van de stichting en geeft leiding aan een werkorganisatie van ongeveer 50 medewerkers. Schimmelpenninck heeft deze functie meer dan 33 jaar op uitmuntende wijze vervuld.Wij zijn verheugd in Egbert Jaap Mooiweer een waardig opvolger te hebben gevonden.’

 

 

 

Bron: http://www.twickel.nl/