Nieuwe bestuursleden sKBL

Het bestuur van stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) wordt uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden. Vanaf februari 2021 treden mr. Marjolein Sanderman en Otto baron van Boetzelaer tot het bestuur toe.  

sKBL is verheugd dat Marjolein Sanderman en Otto van Boetzelaer zijn toegetreden tot haar bestuur. Daarmee is het bestuur voltallig en klaar voor een nieuwe fase waarin de stichting gaat inzetten op bestendiging, verdere maatschappelijke verankering en betere profilering ten behoeve van het algemene belang van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen in ons land.  

Over de nieuwe bestuursleden
Juriste Marjolein Sanderman is beleidsadviseur bij de erfgoedrijke gemeente Rheden, waar Middachten, Hof te Dieren en Biljoen-Beekhuizen en andere landgoederen zich bevinden. Rheden geldt in oppervlakte als de op een na grootste gemeente met rijksbeschermd groen erfgoed. Daarnaast is zij bestuurslid van de Federatie Grote Monumentengemeenten, de Victor de Stuers-stichting en de Erfgoedacademie. Als bestuurslid zal zij vinger aan de pols houden op bestuurlijk vlak, groen/rood erfgoed en relevante beleidsontwikkelingen.

Otto van Boetzelaer bewoont het particuliere familielandgoed Eyckenstein in Maartensdijk (Utrechtse Heuvelrug). Hij zet zich actief in voor de duurzame instandhouding van dit prachtige familiebezit, maar ontplooit ook activiteiten ten behoeve van andere (Utrechtse) buitenplaatsen. Verder is hij lid van het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) en lid van de stuurgroep van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen. Als particulier eigenaar is zijn ervaring met en kennis van (natuur)beheer en kennis van overheidsregelingen van waarde voor sKBL.

Na zeven jaar neemt bestuurslid Herma de Heer afscheid van het bestuur.  Vanaf de oprichting is zij actief geweest. sKBL is haar zeer erkentelijk voor haar bijdrage en inzet. 

Scroll naar boven