Nieuw Themafonds Kastelen & Buitenplaatsen start met €50.000

Het Prins Bernard Cultuurfonds en stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) bundelen de krachten met de oprichting van het Themafonds Kastelen & historische Buitenplaatsen. Met dit gezamenlijk fonds kunnen schenkers met grote of kleine bijdragen extra steun geven om projecten van publiekstoegankelijke kastelen & historisch buitenplaatsen te kunnen realiseren. Zeker nu zijn innovatieve projecten noodzakelijk om de opengestelde monumenten toe te kunnen rusten voor actuele bedreigingen. Beide organisaties steken tijd, knowhow, netwerk en geld in dit nieuwe fonds, dat start met € 50.000,- aanvangskapitaal. Meer informatie en doneren kan via https://kastelenenbuitenplaatsen.geefaanfonds.nl/

Fotograaf Rene Dessing

Actuele bedreigingen
Kastelen & historische buitenplaatsen zijn monumenten met een rijk geschakeerd palet aan onderdelen. Denk hierbij aan de monumentale gebouwen, grote parken en tuinen, kostbare interieurs en/of (kunst-)collecties. Al deze bijzondere onderdelen vragen speciale zorg en aandacht. Vrijwillige inzet is hierbij onontbeerlijk en regelmatig doen deze huizen een beroep op het Cultuurfonds. Het dagelijks beheer en de begeleiding van de vrijwilligers vergt kennis, draagvlak en geld. Naast de actuele eisen rond de Covid-19-epidemie vergt het zich wijzigende klimaat ook steeds meer aandacht en geld. Dit blijkt uit interne onderzoeken van sKBL.

Houd historisch erfgoed levend
Het Themafonds spant zich in voor projecten die inspelen op deze actuele thema’s en bedreigingen. Door deze projecten lukt het kastelen & historische buitenplaatsen om dit erfgoed levend en beleefbaar te houden bij een groeiend publiek. De schenkers zullen actief betrokken worden bij dit fonds tijdens speciale themadagen waar experts en beheerders hen zullen informeren over de bedreigingen rond kastelen en historische buitenplaatsen, maar ook over verbeteringen die er worden uitgevoerd.

Streefbedrag
Het Cultuurfonds en sKBL zetten zich in om het startbedrag van € 50.000,- in de komende jaren te verdubbelen. Het jaarlijkse streefbedrag is tenminste € 10.000 aan donaties te verkrijgen. Om donaties te stimuleren zal het Cultuurfonds dit bedrag jaarlijks verdubbelen. Natuurlijk staat het Themafonds ook open voor grotere schenkingen, die ook verdubbeld zullen worden. Zo kan het Themafonds meer projecten gaan steunen.

Cultuurfonds en sKBL voor kastelen & historische buitenplaatsen
sKBL verzamelt op haar website informatie en over kastelen & historische buitenplaatsen en organiseert meerdere bijeenkomsten waar kennis en actuele thema’s en bedreigingen worden besproken. Het Cultuurfonds steunt tal van opengestelde kastelen en buitenplaatsen met projecten rond educatie en herstel. Door kennis en projecten samen te brengen willen sKBL en het Cultuurfonds via het Themafonds een impuls geven aan een grotere actieve betrokkenheid van schenkers en publiek. Met het Themafonds kan iedereen een steentje bijdragen en de bijzondere projecten op kastelen en historische buitenplaatsen helpen.