door Otto van Boetzelaer, bestuurslid SKBL Box 3 belasting heeft betrekking op het belasten van vermogen dat privé wordt gehouden of zich bevindt in een transparante NSW bv (Natuurschoonwet). Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Eigen woningen en kunstvoorwerpen zijn vrijgesteld, en ook gerangschikte gronden onder de NSW genieten vaak vrijstelling. Vóór 2017 gold […]

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

01 | Inleiding Ons groen erfgoed staat onder druk. Klimaatverandering en omgevingsfactoren dragen hier aan bij. Het is gebleken dat er beperkt of alleen lokaal inzicht is in de conditie van ons groen erfgoed. Het is de insteek van Erfgoed Deal Kennisprogramma klimaatrobuuste buitenplaatsen om ons groen erfgoed beter in beeld te krijgen, zodat duidelijk […]

Deze biografie schetst de rijke historisch-landschappelijke kenmerken van het gebied Nationaal Park NLDelta / Biesbosch-Haringvliet  Er is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de verschillende deelgebieden, variërend van de benedenloop van de Maas tot de polders, zeearmen en duinen. De Biesbosch-Haringvliet wordt gekenmerkt door een rijke samensmelting van natuur, landschap en cultuur, waarbij menselijke interactie, […]

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een innovatieve tool, die is ontworpen om inzicht te bieden in de financiële schade veroorzaakt door klimaatverandering in Nederland. De tool heeft een focus op hitte, droogte, en wateroverlast.  Gebruikers van de Klimaatschadeschatter, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, kunnen de tool inzetten om de geschatte kosten van klimaatschade te visualiseren en […]

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd […]

Published by Jap Sam Books A Collaboration of Delft University of Technology, Province of Gelderland, Gelders Genootschap. In the framework of KaDEr, Innocastle The province of Gelderland (the Netherlands) inherits many castles, country houses and estates. Together they form historic estate landscapes that partially determine the regional landscape character. Climate change and urbanisation have a […]

In Den Dolder ligt buitenplaats Prinsenhoeve. De eigenaar van het landgoed heeft een plan ontwikkeld voor een herinrichting op de buitenplaats. Onderdeel van het plan is het verplaatsen van een bouwvlak. Daarom is voor de herinrichting is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om het bestemmingsplan te wijzigingen, moet het plan resulteren in een verhoging […]

Het veranderende weer vraagt om het aanplanten van andere boom- en plantsoorten, die beter bestand zijn tegen droogte, hitte en regen. Ook is het nodig om soorten aan te planten die een grotere bijdrage leveren aan CO-vastlegging. Dit wordt ook wel revitalisering genoemd. Deze factsheets beschrijven voor tien boomsoorten hoe die soorten een belangrijke rol […]

Erfgoed kan een belangrijke rol vervullen in klimaat-adaptatie. Op erfgoedlocaties is al decennia gepionierd op het gebied van klimaatadaptatie. Daarom kan de erfgoedsector besluitvorming en besluitvormers informeren, en belangrijke oplossingen bieden als het gaat om klimaatrobuuste maatregelen. Het artikel geeft een overzicht van relevante wetenschappelijke literatuur en bespreekt meerdere case-study’s. De losse case-study’s zijn ook […]

Nieuw elan voor de oranjerie

Door Saskia Ouwehand

Een pleidooi voor een (herzien) boek

Oranjerie boekIn 1991 verscheen Oranjerieën in Nederland door Erik Geytenbeek. Dit uitstekende standaardwerk biedt een goede inleiding over de geschiedenis en gebruiken in en rond oranjerieën en het bevat een uitputtende inventarisatie van de nog bestaande Nederlandse oranjerieën en een beschrijving van oranjerieplanten. Nu, 25 jaar later, is het boek  nog maar sporadisch te koop bij antiquariaten terwijl er in de afgelopen decennia veel is veranderd. Wordt het daarom niet eens tijd voor een nieuwe versie?

Halverwege de 16de eeuw werden voor de eerste oranjebomen naar Nederland gehaald. Het waren belangwekkende verzamelobjecten. In de 17de eeuw nam de import van exotische gewassen toe en in de 19de eeuw wordt het een modeverschijnsel om de tuin op te sieren met citrusboompjes in kuipen. In het Nederlandse klimaat noodzaakt echter tot hun beschermde overwintering en is de oranjerie een bekend object op buitenplaatsen geworden.

Oranjerie op Twickel, Ambt-Delden
Oranjerie op Twickel, Ambt-Delden

Vanaf de W.O.I en in de daaropvolgende crisisjaren zette een geleidelijk verval in van veel buitenplaatsen met hun oranjerieën. De W.O.II werd de zeldzame plantencollecties die er nog waren noodlottig. In zijn boek uit 1991 vermeldt Geytenbeek een twintigtal nog in gebruik zijnde oranjerieën. De overige dan nog bestaande oranjerieën worden voor allerlei andere doeleinden gebruikt zoals woonhuis, schuur, gymnastiekzaal, theeschenkerij, kapel of kindercrèche.

In de afgelopen 25 jaar zijn veel oranjerieën gerestaureerd en zijn nieuwe plantencollecties begonnen of oude verzamelingen verder aangevuld. bovendien zijn tijdens de zomermaander op veel buitenplaatsen talrijke kuipplanten weer te bewonderen. Paleis Het Loo is trots op haar bijzondere kuipplantencollectie waaronder een aantal bomen uit de glorietijd van de tuin. Hier wordt elk jaar op de langste dag, 21 juni, de laatste oranjeboom met paard en wagen van de oranjerie naar het terras voor het paleis gebracht zoals u kunt zien op dit filmpje.

Oranjerie Kraaybeekerhof, Driebergen
Oranjerie Kraaybeekerhof, Driebergen

Vandaag de dag zijn op veel buitenplaatsen de oude oranjerieën weer in een perfecte staat en een sieraad voor de tuin. Bovendien worden er ook regelmatig nieuwe oranjerieën gebouwd; een traditie die geheel past op de buitenplaats al blijft de functie ook nu nog uiteenlopend. Vaak is er een gecombineerde functie; in de winter de bewaarplaats voor de kuipplanten en ‘s zomers een theeschenkerij voor de bezoekers. Daarnaast worden oranjerieën bewoond of dienen als B&B, trouwlocatie, vergaderruimte, cursuslokaal of restaurant.

Een nieuwe (en herziene) inventarisatie en beschrijving van dit erfgoed en de gebruiksmogelijkheden ervan zou ik van harte toejuichen  en zou direct een exemplaar aanschaffen!

 

 

Gerelateerde berichten:

Scroll naar boven