Nederland’s Patriciaat

Dit 96ste deeltje uit de beroemde serie blauwe boekjes bevat genealogische besprekingen van de families Appeldoorn, Van Beuningen, Cluysenaar, Delprat, Van Goudoever, Onnes (Rost Onnes), Planten (Plante), Rauwenhoff, Stinstra, Strens, Tielens, Tjeenk (Leuveling Tjeenk) en Wilkens. Deze uitgave is de tweede die tot stand komt in een samenwerking tussen Uitgeverij Verloren en Historisch Bureau De Clercq. Van de dertien geslachten die in deze uitgave worden behandeld, zijn er negen die reeds in eerdere uitgaves aan bod zijn gekomen. Een deel daarvan kreeg die aandacht in een zeer ver verleden, waardoor een actualisering nuttig werd en foutieve informatie van destijds genuanceerd of recht gezet kon worden. 

Aan de totstandkoming van deze uitgave leverde een groot aantal deskundigen en familieleden van de beschreven geslachten hun medewerking. In een interessante inleiding schrijft Conrad Gietman dat de zogenaamde blauwe boekjes niet alleen een genealogische samenvatting inhouden, maar ook gezien kunnen worden als een cultuurhistorisch fenomeen. Uniek is dat deze serie over families uit de zogenaamde hogere burgerij tot stand is gekomen. Nergens in Europa is zo’n inspanning geleverd om de genealogieën van niet-adellijke geslachten samen te brengen en te publiceren. Naast deze blauwe boekjes bestaan in ons land ook de zogenaamde rode boekjes waarin adellijke genealogieën worden bezorgd. Die zijn vanaf 1903 uitgegeven, terwijl de uitgave van blauwe boekjes een aanvang nam in 1910.

Met deze en voorgaande uitgaves krijgt de lezer toegang tot achtergronden van vele bijzondere families, hun onderlinge contacten, gezinssamenstelling en maatschappelijke functies. Meerdere bekende figuren uit onze vaderlandse geschiedenis passeren hierbij geregeld de revue en ook al zijn het soms wat voortgaande opsommingen van namen en genealogische informatie, toch is er heel wat kennis op te doen over deze Nederlandse families. Neem de familie Van Beuningen. Deze wijdvertakte familie, die afkomstig is uit Nijmegen en omgeving, had in de 16de eeuw een eerst bekende voorvader. Voor 1800 ging de familie over tot de gereformeerde religie en deden tal van geschoolde theologen en predikanten hun intrede, tot één van hen met handelsgeest in grote welstand geraakte. Hun familiegeschiedenis wordt in ruim 80 genealogische pagina’s belicht. Veel leden van dit geslacht bekleedden prominente posities in de internationale handel en scheepvaart. RD    

Nederlands Patriciaat is verschenen bij uitgeverij Verloren en is een gebonden uitgave in zakformaat en telt 606 pagina’s. Er zijn portretafbeeldingen en foto’s van personen afgebeeld alsmede de familiewapens.

D.C. de Clerck (red), Nederlands Patriciaat, 96ste Jaargang 2018/2019, Hilversum 2020.
ISBN 9789087047863                                                     
Prijs: € 60,-

Scroll naar boven