Nationaal Monumentencongres 2016 heeft ingezet op nieuwe rol erfgoedprofessional

nmc2016Het Nationaal Monumentencongres 2016 in Rotterdam stond in het teken van vernieuwing. Volgens keynote spreker Joks Janssen moeten we nieuwe waarden creëren van onderaf. De betrokken burger is aan zet in een samenspel tussen overheid, markt en gemeenschap. Zoals het erfgoedbehoud in de vorige eeuw begon met betrokken burgers, is ook nu deze burger cruciaal voor de continuïteit van het verhaal en de waardbepaling. Dit vraagt een andere houding van de erfgoedprofessional. Platform Voer (visies op erfgoed en ruimte) heeft hiervoor een pamflet ontwikkeld met 10 suggesties voor de nieuwe rol van de erfgoedprofessionals dat tijdens het congres door Joks Janssen werd gepresenteerd. We moeten ons niet alleen afvragen, aldus Janssen, of we de dingen goed doen, maar vooral of we de goede dingen doen. En soms moeten we ‘ordelijk vergeten’.