Nationaal Monumenten Portaal

Op donderdag 6 december 2018 werd in Amersfoort het Nationaal Monumenten Portaal (NMP) gelanceerd. Het NMP is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). Het digitale portaal brengt monumentenaanbod en –vraag samen op één plek en beoogt daarmee de monumentenmarktplaats van Nederland te worden.

Medio 2016 werd een inventarisatie uitgevoerd onder de leden van de NMo met de vraag aan te geven aan welke concrete vormen van samenwerking men het meeste behoefte had. Met stip op de eerste plaats kwam de behoefte aan een online vraag- en aanbodportaal voor monumenten voor de
gehele monumentensector. Dit was een duidelijk signaal voor de NMo om hiermee voor haar leden en de hele monumentensector aan de slag te gaan.
Dit heeft geresulteerd in het Nationaal Monumenten Portaal dat nu op 6 december 2018 van start is gegaan.
Het NMP toont een breed aanbod van verkoop, verhuur voor bewoning, verhuur als vakantiewoningen en locatieverhuur. Zowel voor de particulier als voor de zakelijke markt in de vorm van bedrijfsonroerend goed. Daarnaast is in het portaal een groot aantal partijen in Nederland samengebracht en digitaal verbonden, die met elkaar zorgen voor goede instandhouding van het monumentale erfgoed op het terrein van onderhoud, restauratie, financiering, duurzaamheid en verzekering.
Het NMP werd mogelijk gemaakt door de leden van de NMo en door een aantal preferred partners: Donatus Verzekeringen, Van Lanschot,We Have A Plan (WHAP) en VanDraeckeburgh Subsidieadvies en Financiering (VDSF) en de Locatiecentrale.