Museum Oud Amelisweerd moet sluiten als gemeente Utrecht subsidie niet toekent

Vrijdag jl. is bekend gemaakt dat MOA | Museum Oud Amelisweerd geen subsidie voor de komende vier jaar ontvangt ondanks een positief advies (‘subsidiabel met prioriteit’) van de Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020. De Adviescommissie adviseert het college van B en W over de subsidieaanvragen van culturele organisaties op basis van het inhoudelijk kader in de ‘Cultuurnota 2017-2020’. De commissie constateert dat ‘de prachtige locatie van MOA tevens een gevoelig speelveld is van verschillende belangen en waardeert het dat MOA in de complexe situatie koers weet te houden en de exploitatie probeert te laten renderen’.

oud-amelisweerdSinds de opening in 2014 door Prinses Beatrix heeft het museum veel (inter)nationale waardering gekregen van pers, bezoekers en adviesorganen. Als huurder van het landhuis (€50.000 per jaar) realiseert MOA sindsdien lang gewenste gemeentelijke doelstellingen: openstelling van het landhuis, toegankelijkheid van de Chinese behangsels en informatiecentrum voor de landgoederen in het koetshuis. Onlangs won het museum de meest prestigieuze Europese erfgoedprijs Europa Nostra Award, waarvoor het samen met de Gemeente Utrecht de aanvraag indiende. De jury is zeer lovend over de manier waarop het landhuis is gerestaureerd en herbestemd. Met de openstelling en herbestemming was bijna €4.000.000 gemoeid waarvan €1.670.000 is opgebracht door de gemeente Utrecht, €1.700.00 door MOA (met steun van de Bankgiroloterij, TBI Fundatie, BAT, VSB fonds, kfHein Fonds, Provincie Utrecht en vele particuliere donateurs) en €300.000 door de Provincie Utrecht (specifiek voor de restauratie van de Chinese behangsels). De kapitaalvernietiging van het gemeentelijke besluit is daarmee enorm.

De huidige tentoonstelling ‘Stil Leven. Stephan Vanfleteren & Armando’ waarvoor topfotograaf Vanfleteren nieuw werk maakte, wordt vol lof en zeer enthousiast ontvangen. Bijna 20.000 bezoekers genoten reeds van deze bijzondere en sterke ontmoeting tussen twee kunstenaars (NOS.nl). ‘Sinds 2014 weeft MOA knap, direct en visueel, allerlei levens en sferen door elkaar uit heden en verleden, van huis en park, uit kunst en natuur’ (Elsevier, 21 april 2016). Ook de enorme inzet van de vele vrijwilligers wordt door velen gezien en gewaardeerd. Stephan Vanfleteren: ‘Liefde druipt bij MOA van de trap’.

Op 7 oktober a.s. wordt met een feestelijke ceremonie ter gelegenheid van de toekenning van de Europa Nostra Award de nieuwe tentoonstelling: ‘Lodewijk Napoleon – Tragisch Heerser’ geopend, in het bijzijn van vertegenwoordigers van de Europa Nostra en de Europese Commissie.

Eerder dit jaar werd bekend dat de provincie Utrecht MOA tot 2019 steunt met een bijdrage van € 50.000 per jaar. De provincie beschouwt MOA ‘als partner bij uitstek die met inzet van kunst en vormgeving in staat is het erfgoed beter zichtbaar en beleefbaar te maken en zo de gewenste gebiedsontwikkeling een aantrekkelijke impuls te geven’.  De landelijke Raad voor Cultuur stelt dat het nog jonge MOA ‘goed aan de weg timmert’ en ’een waardevolle aanvulling is op het Utrechtse museum- en cultuurlandschap’.

MOA was verheugd dat het museum eind 2015 in staat werd gesteld door de gemeente Utrecht om een aanvraag in te dienen voor de meerjarige subsidies in de cultuurnotaperiode 2017-2020. MOA vroeg €75.000 gedurende vier jaar omdat de kwetsbaarheid van het gebouw het genereren van eigen inkomsten beperkt. Bovendien maakt de horeca geen onderdeel uit van de exploitatie van MOA zoals bij veel andere culturele instellingen wel het geval is. Het genereren van sponsorinkomsten is in deze tijd moeilijk. MOA is er gelukkig wel in geslaagd een MOA-Kring op te zetten van privépersonen die gedurende vijf jaar een substantiële jaarlijkse bijdrage geven.

MOA is zeer teleurgesteld dat het huidige college de stellingname van het toenmalige college in 2010 dat er voorlopig geen subsidie naar het museum zou gaan, niet wil heroverwegen.

MOA hoopt dat het college terugkomt op zijn besluit om de subsidie niet toe te kennen of dat het college tot een andere oplossing komt zodat MOA kan blijven bestaan.

Bunnik, 18 september 2016

Bron: www.moa.nl