Monumentaal Wijlre

Nog maar kort geleden dong Leon Hupperichs met zijn boek over Kasteel Cartils mee naar de sKBL Ithakaprijs. Recent verscheen zijn boek over kasteel Wijlre en andere monumenten in dit mooie Limburgse Geuldorp. Al neemt het kasteel van Wijlre hier een prominente positie in, het is niet het enige monumentale huis. Er zijn tal van hoeves die in aanleg en allure zouden kunnen wedijveren met het grote huis. Van zowel het kasteel als van deze grote boerenhoeve inventariseerde Hupperichs de geschiedenis en wie ze door de eeuwen heen hebben bewoond. Ook gaat hij in op majeure verbouwingen die de objecten hebben ondergaan.

Terecht siert een afbeelding van kasteel Wijlre de voor- en achterzijde van dit boek. Een behoorlijk deel van de inhoud van dit boek handelt over dit kasteel en over de lange reeks van heren van Wijlre. Die reeks eigenaren eindigt bij het echter Jo en Marlies Eijck, die hier ook nu nog wonen. Zij verkochten Kasteel Wijlre in 2017 voor het symbolische bedrag van een euro aan de Elisabeth Strouven Fonds, die daarmee de zorg voor het ensemble voor vijftien jaar op zich nam. Dit vermogensfonds draagt financieel bij aan sociaal-maatschappelijke en culturele doelen in Zuid-Limburg. Daarnaast blijft de stichting Buitenplaats Kasteel Wijlre, met haar directeur Brigitte Bloksma, verantwoordelijk voor de programmering van bijzondere tentoonstellingen in het Hedge House op Wijlre. Dit laatstgenoemde tentoonstellingsgebouw werd in 2001 opgericht en is een ontwerp van de architect Wiel Arets. Het is gedeeltelijk verzonken en is opgetrokken uit beton, staal en glas. Naast exposities is er ook een orchideeënkas, een orangerie en een kippenhok, wat daarmee mogelijk wel een van de duurste kippenhokken van Nederland is. Kasteel Wijlre is voor bezoekers vanaf 1 maart 2020 weer geopend (zie www.kasteelwijre.nl).

Naast de uitgebreide beschrijving van huis, tuin en bewoners van kasteel Wijlre besteedt de auteur op overeenkomende wijze zoals hij dit doet bij het kasteel ook veel aandacht aan de eeuwenoude watermolen en de pachthoeves, die destijds alle een verbintenis met het kasteel bezaten. De pachthoeves dragen namen zoals Hoeve Blankenberg, Bruishof, T’ Leienhuis, Etenakerhof en Wielderhof. Van deze gebouwen onderzoekt Hupperichs zowel de bouw- als de bewonersgeschiedenis. Mede hierdoor geeft dit boek niet alleen bouwhistorische informatie, het biedt de lezers ook een interessante blik op het leven toen en nu in dit mooie Zuid-Limburgse Geuldorp. RD   

Monumentaal Wijlre tel 448 pagina’s en is een gebonden uitgave. Het boek, dat rijk is geïllustreerd met vele historische foto’s en talrijke kleurenafbeeldingen, verscheen bij Uitgeverij Tic. Zie www.uitgeverijtic.nl

Leon Hupperichs, Monumentaal Wijlre, Maastricht 2019.
ISBN 9789493048140                                        
Prijs: € 24,90

Scroll naar boven