Mogelijk toch meer subsidie voor historische tuinen en parken

Op 20 december 2016 is een motie van ChristenUnie en PvdA aangenomen over de subsidieregeling voor groene monumenten. De Rijksoverheid subsidieert namelijk niet alleen het onderhoud van gebouwde Rijksmonumenten, maar ook groene monumenten zoals (stads)parken, tuinen, begraafplaatsen en verdedigingswerken. Er was vorig jaar echter te weinig budget voor alle aanvragen. Daardoor vielen verscheidene buitenplaatsen kastelen en landgoederen buiten de boot.

Op 24 november werd door vijf gedupeerden gezamenlijk een brandbrief gestuurd naar de tweede kamer. Kasteel Middachten,  Kasteel Amerongen,  Landgoed Zuylestein, Kasteel de Wildenborch en Huis Bingerden lichtten toe wat de betekenis van deze historische parken is voor de omgeving.
Lees hier de brandbrief

In de algemene subsidieregeling (Brim) voor gebouwde monumenten blijkt geld over te zijn.

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber roept op om dit geld te gebruiken voor de afgewezen subsidieaanvragen. Carla Dik-Faber: “De historische tuinen worden veel bezocht en worden onderhouden door vele vrijwilligers en op verschillende plekken ook door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een subsidie verdient zich dus meervoudig terug. Met het aannemen van deze motie roept de Kamer de minister op om alsnog geld beschikbaar te stellen voor deze groene monumenten.’ Midden januari hoort de Kamer welke mogelijkheden minister Bussemaker hiervoor ziet.