Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen

Thomas Van Driessche en Paul Van den Bremt (red.), Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen, Brussel 2015

In de jaren 2013 en 2014 werd door de afdeling Onderzoek en Bescherming van het Agentschap Onroerend Erfgoed in Vlaanderen (de Vlaamse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) een waardevol onderzoek verricht naar het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen. De aanleiding vormde het ontbreken van een werkbare handleiding voor de consulenten die in opdracht van het Agentschap hun werk in deze groene parken en tuinen moeten verrichten. Om hen van dienst te zijn, is deze praktische handleiding samengesteld. Gezien de relatief korte tijdsperiode waarin het onderzoek werd uitgevoerd (twee jaar), moesten Van Driessche en Van den Bremt zich beperken tot de cultuurhistorische aspecten van dit beheer. Alras kwamen zij erachter dat er zeer weinig praktische literatuur voorhanden is in het Nederlandse taalgebied dat betrekking heeft op de wijzen waarop in het verleden parken en tuinen werden beheerd. Om in dit gemis te voorzien besteedden zij in dit onderzoek veel aandacht aan oude beheerstechnieken. Die kennis is van belang om in onze tijd en met eigentijdse middelen een verantwoord historisch beheer te kunnen uitvoeren.
Het cahier telt zestien hoofdstukken en is ook voor ons land interessant. Tegelijk is het een heerlijke rondgang langs het vele bij ons onbekende Vlaamse erfgoed dat samenhangt met KBL in België. Het boek maakt vergelijkingen tussen Nederland en Vlaanderen op dit onderwerp mogelijk en dat biedt verrassend nieuwe kennis op. Na een uitleg over terreinvormen van oude tuinen en parken en een toelichting op de gebruikte terminologie vangt een eerste hoofdstuk aan met informatie over alles wat met gazons en grasland (weides) te maken heeft. Het volgende hoofdstuk handelt over historische beplantingen en de aanleg van weg- padenstelsels. Verder zijn er hoofdstukken over berceaus, hagen, vormsnoei, bosquets en boomgroepen, sterrenbossen en ganzenvoeten, stinzenplanten en voedingsbodems, waterpartijen, parterres en borders (bloembedden), fruit- en moestuinen, oranjerieën en serres, historische bebouwing en folies, tuinornamenten en het verschijnsel van uitheemse planteninvasies. Het leuke nieuws is dat een gratis download beschikbaar is op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen. Achter in het boek bevindt zich een uitgebreide literatuurlijst met verwijzingen naar zowel Franse, Vlaamse, Engelse als Nederlandse uitgaves over tuinen, parken, planten en gebouwd erfgoed op KBL. Veel plezier met dit praktische boek. RD.

Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen telt 290 pagina’s, is rijk voorzien van afbeeldingen en is een uitgave van Onroerend Erfgoed
U kunt hier gratis het werk online lezen of downloaden.

Scroll naar boven