Menkemaborg langer dicht door aardbevingsschade

De Menkemaborg in Uithuizen is tot en met maart 2018 gesloten om de aardbevingsschade te herstellen. Op paaszondag 1 april gaat de Menkemaborg weer open voor bezoekers. De werkzaamheden vinden plaats in januari en februari en betreffen het dichten van een aantal scheuren in de gang en in de kamers boven en de zolders. In maart volgt dan de grote schoonmaak en worden dan de kamers gecontroleerd, schoongemaakt en door de medewerkers weer ingericht voor het nieuwe seizoen.

In maart wordt ook een nieuwe verlichting aangebracht waardoor de vertrekken zodanig verlicht worden alsof het daglicht is. Het is een schenking van de eigenaar, het Groninger Museum, ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan als museum in 2017. Het thema in 2018 richt zich in navolging daarop helemaal op de verlichting in de achttiende eeuw in vergelijking tot nu.

Restaurant ’t Schathoes van de Menkemaborg is ook een maand extra gesloten in verband met herstel schade door aardbevingen en gaat op 3 maart weer open.