Vitale Buitenplaatsen hebben de toekomst!

Megchelen, 17 november 2022

Met veel genoegen kijken wij terug op het geslaagde slotsymposium van 29 september 2022 op Kasteel Amerongen waarop wij een toekomstagenda hebben gepresenteerd, getiteld; ‘Vitale Buitenplaatsen hebben de toekomst’. De digitale versie van dat document vindt u hier. Het is een samenvatting wat sKBL ophaalde tijdens enige regionale bijeenkomsten van eigenaren en andere direct bij de instandhouding van KBL betrokkenen. Aan het symposium zelf droegen meerdere sprekers bij, die vanuit hun afzonderlijke professionele achtergrond steekhoudende argumenten aanvoerden voor het behoud van deze monumentale groen-rode erfgoederen. Verrassend was de visie van de Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier. Hij sprak vanuit de Abdij Keizersberg te Leuven waar hij het leven leidt van een benedictijn. Thomas duidde het belang van de historische buitenplaatsen op verschillende niveaus en benoemde ze als essentieel voor een gezonde samenleving.  Aan het einde van de dag mocht ik de zorgvuldig samengestelde toekomstagenda aan Hiltje Keller overhandigen. Zij nam deze namens de provinciale Staten van Utrecht in ontvangst en toezegde daarbij toe dit document onder de aandacht te zullen brengen van de andere provincies.

Overhandiging van de toekomstagenda Vitale Buitenplaatsen hebben de toekomst! aan Hiltje Keller, plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten van provincie Utrecht, door René Dessing. Foto Nanine Kooistra

Komen en gaan

Eind dit jaar neemt Jennemie Stoelhorst als directeur van sKBL afscheid. Zij is zes actief geweest voor onze stichting, waarvan enige jaren als vrijwilliger, projectleider en tenslotte drie jaar als directeur. De stichting is haar veel dank verschuldigd voor de wijze waarop zij met tomeloze energie onze jaarprogrammering inhoud heeft gegeven en heeft bestendigd. Daarbij benutte zij haar uitgebreide netwerk voor onze stichting en ging daarbij met vele nieuwe partijen zinvolle relaties aan. Naast haar vakinhoudelijke kennis droeg zij ook organisatorisch veel bij aan het wel en wee van sKBL. Zij organiseerde vele interessante studiedagen voor onze donateurs en voor het brede publiek, spande zich in voor moestuinen, stinzenplanten en groen-historisch erfgoed op KBL. Zinvol waren de vele informele donateursbijeenkomsten die zij in de afgelopen jaren organiseerde. Ook onze groeiende groep vrijwilligers stuurde zij aan. Maar bovenal zijn wij haar bijzonder erkentelijk voor de positieve ontwikkelingen die zij met behulp van de Erfgoed Deal genereerde voor betere klimaatbestendige buitenplaatsen. Dankzij een grote subsidie en een unieke samenwerking van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland en talrijke andere partijen binnen die provincies, is veel gedaan voor de blijvende instandhouding van het vaak kwetsbare groen op Nederlandse historische buitenplaatsen. Wij zijn Jennemie zeer dankbaar voor het vele dat zij voor onze stichting deed en wij wensen haar succes in haar nieuwe baan bij de provincie Utrecht. Daar wordt zij coördinator van het cluster Cultureel Erfgoed.    

Inmiddels voert ons bestuur met enige kandidaten gesprekken over de opvolging van Jennemie. Hopelijk kunnen wij een nieuwe directeur in een volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

Regionale bijeenkomst historische moestuinen op Twickel in 2022

Nieuwe Vrienden.

Verheugd zijn wij in de bijzondere historische buitenplaats Slangenburg te Doetinchem een nieuwe Vriend te hebben gevonden. Ook Stichting Stinze-Stiens heeft zich als donateur aangesloten in netwerk. Met de verbondenheid met deze bijzondere organisatie zijn wij ook blij. Een van hun doelstellingen is, het ondersteunen van behoud en ontwikkeling van historisch belangrijke landgoederen, parken en tuinen in Friesland bij voorkeur wanneer er sprake is van historisch belangrijke stinzenflora. Welkom in ons netwerk.

Huis Landfort genomineerd

Zoals u weet is sKBL gevestigd op het schitterend gerenoveerde Huis Landfort te Megchelen. Hier ook zullen sKBL samen met stichting Erfgoed Landfort in 2023 een start maken met een Nationaal Centrum van de historische buitenplaatscultuur. Samen met het Ger en Sonja Vijfvinkel die deze renovatie mogelijk maakten, hebben mijn partner Wim Dröge en ik deze buitenplaats volledig gerevitaliseerd en tot een verbluffend mooi geheel gemaakt. Het is dan ook bijzonder te mogen melden dat Huis Landfort met veertien andere partijen door de provincie Gelderland is genomineerd voor de prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2022. Er zijn twee prijzen te winnen. Een die door een vakjury wordt toegekend en een als gevolg van een publieksprijs. Bij dit laatste stel ik uw stem zeer op prijs. Hoe meer stemmen Huis Landfort krijgt, hoe meer kans. Het bedrag zal worden benut voor de aanschaf van tuinkuipen voor de oranjerieplantencollectie. U kunt hier uw stem uitbrengen.

Huis Landfort in Megchelen.

Voor de komende decembermaand en winter wensen wij u warmte en genegenheid toe. Koude is vanouds een omstandigheid waarmee men op historische buitenplaatsen raad wist en weet. Toch zullen velen in ons land blij zijn als de stinzenplanten wederom hun kopjes boven de grond uitsteken. Wij wensen u mooie kerstdagen en voor het komende jaar rekenen wij weer graag op uw belangstelling.

©René W.Chr. Dessing
voorzitter sKBL / +31 (0)6 22 801 668

Scroll naar boven