locatie
Waar
Straal

Adres:
Utrechtseweg 223 – 225
 
1213 TR Hilversum
Tel:
Eigenaar:
Staat der Nederlanden
Oppervlakte:
17
Openstelling:
nee
Huis:
Nee
Tuin:
Nee
Horeca:
Nee
Horeca besloten:
Onbekend
Rolstoel toegankelijk:
Nee
OV bereikbaar:
Nee
Parkeren:
Onbekend
Wandelroute(s) aanwezig:
Nee
Fietsroute(s) aanwezig:
Nee
Ruiterroute(s) aanwezig:
Nee
Honden:
Nee
Honden mogen loslopen:
Nee
NSW:
Nee

De Zwaluwenberg

Hilversum – Noord-Holland

In 1951 verwerft het Ministerie van Defensie De Zwaluwenberg. De geschiedenis van het goed begint tijdens de Tachtigjarige Oorlog als er veel vraag naar hout is. De grootschalige houtkap leidt tot ontbossing met uitgestrekte heidevelden als gevolg. In 1837 verwerven de Erfgooiers hier veel grond, al komt 1.700 hectaren in particuliere handen. Na de dood van Johannes Ruijs in 1883 graaft de familie Copijn hier zand af dat bij de aanleg van de Indische buurt in Amsterdam wordt gebruikt. Dit verklaart ook de hoogteverschillen in het terrein. Als Ernest de Pesters (1868-1955) in 1912 eigenaar wordt, bouwt hij op het hoogste punt een villa die een kopie is van een huis in het Engelse Wokingham. Het is onduidelijk wat de rolverdeling is geweest tussen de Nederlandse architect Foeke Kuipers (1871-1954) en zijn Engelse collega Ernest Newton (1856-1929).