locatie
Waar
Straal

Landgoed toegankelijk Horeca Wandelroute(s) aanwezig Fietsroute(s) aanwezig
Adres:
Scheerseweg 5,
 
7779 DJ Holthone
Tel:
Eigenaar:
ASR Levensverzekeringen NV
Oppervlakte:
800
Tuin:
Onbekend
landgoed toegankelijk
Landgoed toegankelijk:
Ja
Horeca
Horeca:
Ja - Pannenkoekenrestaurant de Ganzenhoeve aan de Holthonerweg 9
Horeca besloten:
Onbekend
Rolstoel toegankelijk:
Nee
OV bereikbaar:
Onbekend
Parkeren:
Onbekend
wandelroute(s) aanwezig
Wandelroute(s) aanwezig:
Ja - Er is een 1,5 km wandelpad
fietsroute(s) aanwezig
Fietsroute(s) aanwezig:
Ja - Er ligt een 5 km fietsroute door het gebied. De Ganzenhoeve beschikt over een oplaadpunt voor elektrische fietsen.
Ruiterroute(s) aanwezig:
Onbekend
Honden:
Onbekend
Honden mogen loslopen:
Onbekend
NSW:
Nee

Landgoed De Groote Scheere

Holthone - Overijssel

Op de grens van Overijssel en Drenthe, in het gehucht Holthone (gemeente Hardenberg) ligt landgoed De Groote Scheere: een historisch cultuurlandschap van ruim 800 hectare. Grasland, akkers, rietgedekte boerderijen met karakteristieke luiken en andere streekeigen gebouwen, bossen, natuurterrein, houtwallen en singels worden middels eeuwenoude zandpaden met elkaar verbonden en vormen dit unieke landschap. Met aan de rand een aantal karakteristieke boerderijen vormt de eeuwenoude Holthoner es de historische kern van het landgoed. Dit centrale deel van het landgoed wordt gekenmerkt door een kleinschalig landschap rond de grote, bolvormige es, met oude boerderijen, akkers, graslanden en houtwallen. Daaromheen liggen de lagere beekdalgronden van de kleine Vecht. In 1426 wordt Huis Ter Scheere het eerst genoemd. In 1592 sloeg Prins Maurits het beleg om Coevorden en legerde zijn troepenmacht voor een groot deel bij het Huis ten Klooster. Zelf nam hij (tijdelijk) zijn intrek in het Huys ter Scheere. Daar woonde jonkheer Steenwijck. Vele bezetters volgden zijn voorbeeld, waaronder de Munsterse bisschop Bommen Berend. In 1605 liet Johan van Steenwijck het oude huis afbreken en een nieuw luisterrijk huis bouwen. Dit werd verwoest in 1672 en daarna wat eenvoudiger herbouwd. Na vele wisselingen van bewoners, verwierf Samuel Johannes Baron Sandberg tot de Essenburg in 1820 het hele goed en havezate Holthone en de Scheere. Hij gebruikte het voornamelijk voor de jacht. Zo liet hij een jachthuis bouwen bij de al op het eiland staande boerderij. De Groote Scheere werd een lusthof voor jagers, tot wie ko­ning Willem III en later ook prins Bernhard gerekend mochten worden.Tussen 1884 en 1926 kwamen er nog vijf boerderijen bij. In 1945 werd Samuel Willem Alexander baron van Voerst van Lynden, eigenaar van de Groote Scheere en burgemeester van Gramsbergen, naar Duitsland gedeporteerd. In 1961 kwam er een einde aan de erfeniskwestie en werd het hele landgoed verkocht aan de voorloper van ASR Levensverzekering N.V. Sinds 2013 zijn er kavels met woningen in erfpacht uitgegeven om het landgoed te versterken. De N34 doorsnijdt het landgoed. Momenteel wordt uitvoering gegeven aan een landgoedversterkingsplan waar, naast A.S.R, de provincie Overijssel, de gemeente Hardenberg en het waterschap Velt en Vecht een bijdrage leveren om de duurzame instandhouding van het landgoed te garanderen, zonder de agrarische functie in het gebied te verminderen. Inmiddels is er een waterretentiegebied aangelegd en zijn oude beeklopen hersteld. Landschapselementen, zoals houtwallen, singels en hakhoutbossen, worden opgeknapt en waar mogelijk versterkt om de cultuurhistorie te behouden. Het huis De Groote Scheere is particulier bewoond en is geen onderdeel meer van het landgoed.