locatie
Waar
Straal

Huis toegankelijk Tuin toegankelijk Landgoed toegankelijk Horeca Besloten Horeca Openbaar vervoer Honden toegestaan Wandelroute(s) aanwezig Fietsroute(s) aanwezig
Adres:
Dijk van Maurick 3
 
5261 NA Vught
Tel:
Eigenaar:
Monumentenfonds Brabant
Oppervlakte:
23
Openstelling:
Landgoed is toegankelijk. Kasteel is restaurant en evenementenlocatie
Huis toegankelijk
Huis:
Ja – Als gast van restaurant
Tuin toegankelijk
Tuin:
Ja
landgoed toegankelijk
Landgoed toegankelijk:
Ja – Het park is grotendeels vrij toegankelijk op de paden. Bepaalde delen zijn permanent of in de vogelbroedtijd afgesloten voor wandelaars.
Horeca
Horeca:
Ja – Kasteel is restaurant
Horeca besloten
Horeca besloten:
Ja
Rolstoel toegankelijk:
Onbekend
OV bereikbaar
OV bereikbaar:
Ja – Kwartier lopen van station Vught
Parkeren:
Onbekend
wandelroute(s) aanwezig
Wandelroute(s) aanwezig:
Ja – Af en toe zijn er IVN wandelingen.Bekijk de website hiervoor.
fietsroute(s) aanwezig
Fietsroute(s) aanwezig:
Ja
Ruiterroute(s) aanwezig:
Onbekend
honden
Honden:
Ja – Honden aan de lijn toegestaan.
Honden mogen loslopen:
Onbekend
NSW:
Onbekend

Kasteel Maurick

Vught – Noord-Brabant

Verscholen in de natuur op een eiland van 2,2 ha aan de rivier De Dommel te Vught, ligt Kasteel Maurick. Kasteel Maurick is een voorbeeld van een coulissenkasteel. Het oudste gedeelte van het huidige kasteel stamt uit 1400 en betreft de ingangspartij tussen twee slanke torens. De van een spitsboog voorziene poort kan men bereiken via een ophaalbrug. In 1421 was er sprake van ene Catharina van Maurick, gehuwd met Hendrik van Maurick, afkomstig uit Maurik, dat in Gelre gelegen was en sedertdien sprak men van Kasteel Maurick. Voorheen heette het Heymhuizing. In 1464 kocht Goossen Heym, die ontvanger was der Staten-Generaal in 's-Hertogenbosch het kasteel. In deze tijd is onder meer het poortgebouw gebouwd In 1504-1509 is het kasteel, toen in bezit van Jan Heym, vermoedelijk verbouwd door Jan Heyns, een van de bouwmeesters van de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch.Het middendeel van het gebouw heeft twee uitgekraagde hangtorens. Daarachter bevindt zich de hoofdtoren die bekroond is met een door leien gedekte spits. De rechtervleugel is slechts gedeeltelijk 17e-eeuws, de rest is eind 19e eeuw toegevoegd. Een paar historische gebeurtenissen hebben er plaatsgevonden: Toen Prins Maurits in 1601 beleg sloeg voor 's-Hertogenbosch nam hij zijn intrek in het kasteel. In 1602 kwam hij daar nog een keer. Ook Frederik Hendrik die de stad 's-Hertogenbosch n 1629 belegerde nam zijn intrek in het kasteel. Vanaf 1681 is het kasteel in het bezit geweest van de familie van Beresteyn, die tot de landadel behoorde. Zij erfden allerlei rechten zoals het houden van twee zwanen, het visrecht voor de daar aanwezige visgronden en het recht van 't geweer. Op de binnenplaats van het kasteel is nog een deel van een grafsteen te zien, die daar, na de afbraak van de kerk in 1885, werd ingemetseld. Hierop staat vermeld wanneer jonker Aert Heym en zijn vrouw zijn overleden. Het kasteel werd gekocht in 1884 door Augustinus van Lanschot, telg uit de bankiersfamilie Van Lanschot en zelf eveneens koopman en bankier. Hij gebruikte het als zomerverblijf en liet het van 1891-1892 restaureren en verbouwen, waarbij het bij benadering de huidige staat verkreeg. Zijn zoon August, die burgemeester was van Vught, werd eigenaar en deze gebruikte het kasteel deels ook als gemeentehuis. Na diens dood bleef Augustus' weduwe, mevrouw Van Lanschot-Lagasse de Locht, er wonen. Na 1963 is het kasteel verkocht en heeft het meerdere beheerders gehad. Momenteel is het in handen van het Monumenten Fonds Brabant en in gebruik als restaurant.