locatie
Waar
Straal

Huis toegankelijk Tuin toegankelijk Buitenplaats toegankelijk Horeca Besloten Horeca
Adres:
Maastrichterweg 25
 
6041 NZ Roermond
Tel:
Eigenaar:
Oppervlakte:
0
Openstelling:
ja door gebruikers horeca
Huis toegankelijk
Huis:
Ja
Tuin toegankelijk
Tuin:
Ja
buitenplaats toegankelijk
Buitenplaats toegankelijk:
Ja
Horeca
Horeca:
Ja
Horeca besloten
Horeca besloten:
Ja
Rolstoel toegankelijk:
Onbekend
OV bereikbaar:
Onbekend
Parkeren:
Onbekend
Wandelroute(s) aanwezig:
Onbekend
Fietsroute(s) aanwezig:
Onbekend
Ruiterroute(s) aanwezig:
Onbekend
Honden:
Onbekend
Honden mogen loslopen:
Onbekend
NSW:
Onbekend

Kasteeltje Hattem

Roermond – Limburg

Aan de rand van Roermond ligt op een lichte terreinverhoging in de bocht van de Roer de buitenplaats Hattem. Deze werd rond 1700 gesticht op de gronden die behoorden tot de westelijk daarvan gelegen boerderij Roer in het gelijknamige gehucht. Het landhuis bezit een onregelmatige omgrachting en werd omgeven door een geometrisch lanenstelsel in de vorm van een vork. De huidige vorm van het kasteeltje dateert uit 1718. Het huis heette toen Horst te Roerbosch en is gebouwd voor de familie Holthausen. Uit de kaart van De Ferraris uit circa 1780 blijkt dat het landhuis was gelegen binnen een omgrachting met een onregelmatige vorm. Dit kan erop wijzen dat het huis werd gebouwd op een terrein waaromheen reeds grachten lagen. Beide bijgebouwen werden pas aangegeven op de kaart van Tranchot uit het begin van de negentiende eeuw en zijn identiek aan de huidige gebouwen, die schuin geplaatst zijn ten opzichte van het hoofdgebouw. Beide bijgebouwen werden pas aangegeven op de kaart van Tranchot uit het begin van de negentiende eeuw en zijn identiek aan de huidige gebouwen, die schuin geplaatst zijn ten opzichte van het hoofdgebouw.De vroeg-achttiende-eeuwse buitenplaats onderging in de eerste helft van de negentiende eeuw een verandering. Het park kreeg een landschapsstijl, waarbij het geometrische lanenpatroon behouden bleef.De vroeg-achttiende-eeuwse buitenplaats onderging in de eerste helft van de negentiende eeuw een verandering. Het park kreeg een landschapsstijl, waarbij het geometrische lanenpatroon behouden bleef. In de loop van de negentiende eeuw werd voor het kasteel een rondeel of rond perk aangelegd, waaraan de koetshuizen hun bijzondere situering danken. Deze bijgebouwen raakten vervallen en zijn recentelijk herbouwd en gerestaureerd. In 1954 werd het landgoed aangekocht voor stadsuitbreiding en werd het park ingericht als stadsparkje. Op dit moment is het kasteel in gebruik als restaurant terwijl de nabijgelegen koetshuizen zijn omgebouwd tot luxe hotelsuites.