locatie
Waar
Straal

Huis toegankelijk Tuin toegankelijk Buitenplaats toegankelijk Horeca Museum winkel NSW Parkeren Wandelroute(s) aanwezig
Adres:
Slotleane 1
 
9034 HM Marsum/Marssum
Website:
Tel:
Eigenaar:
Stichting het dr. Henricus Popta gasthuis
Oppervlakte:
0
Openstelling:
In het voor- en naseizoen is het slot uitsluitend op (een tijdig gemaakte) afspraak te bezoeken met groepen bestaande uit minimaal 10 personen. Gedurende juli en augustus is het maken van een afspraak niet nodig en geldt geen minimum aantal personen.
Huis toegankelijk
Huis:
Ja
Tuin toegankelijk
Tuin:
Ja - De aangrenzende voortuin is in juli en augustus vrij toegankelijk. Er is in de maanden juli en augustus een terras op het slotplein (koffie/thee/fris).
buitenplaats toegankelijk
Buitenplaats toegankelijk:
Ja
Horeca
Horeca:
Ja
Horeca besloten:
Nee - eenvoudige horeca in juli en augustus
Rolstoel toegankelijk:
Onbekend
OV bereikbaar:
Onbekend
parkeren
Parkeren:
Ja - bij het slot
wandelroute(s) aanwezig
Wandelroute(s) aanwezig:
Ja
Fietsroute(s) aanwezig:
Onbekend
Ruiterroute(s) aanwezig:
Onbekend
Honden:
Onbekend
Honden mogen loslopen:
Onbekend
Museumwinkel
Museumwinkel:
NSW
NSW:
Ja

Popta Slot

Marsum/Marssum - Friesland

Het Poptaslot heeft de tand des tijds goed doorstaan. Wat omstreeks 1512 door de familie Heringa als stins gesticht werd, is nu nog altijd in dezelfde schoonheid te aanschouwen. Een eeuw lang wordt het huis bewoond door de Heringa’s, totdat de state door vererving in handen komt van het adellijke geslacht Van Eysinga. De Friese stins ondergaat in 1631 een modernisering die het vervolmaakt tot de vorm die wij tegenwoordig kennen. Zowel de zandstenen schouwen als de fraai gedecoreerde keeftkast getuigen van de rijkdom die door de Van Eysinga’s werd aangebracht. In 1687 wordt dr. Henricus Popta de nieuwe eigenaar van de state. Het huis wordt hiermee voor het eerst in haar geschiedenis verkocht. De gegoede advocaat uit Leeuwarden zou het enkel als zomerverblijf gaan gebruiken. Toch is de unieke staat waarin het nog steeds verkeert volledig aan hèm toe te schrijven. De nalatenschap van dr. Popta Dr. Popta heeft op voorbeeldige wijze over zijn graf heen geregeerd. Hij stichtte niet alleen een nabijgelegen Vrouwengasthuis maar verzekerde met zijn erfstelling tevens het behoud van de state tot op de dag van vandaag. Ook het voorname Poptagestoelte in de kerk maakt deel uit van zijn erfenis. Zoals zijn testament plechtig voorschrijft wordt de stichting nog steeds beheerd door de vier voogden van het dr. Henricus Popta gasthuis.Scroll naar boven