locatie
Waar
Straal

Landgoed toegankelijk Openbaar vervoer Parkeren Wandelroute(s) aanwezig
Adres:
Leidseweg 221
 
2253 AE Voorschoten
Tel:
Eigenaar:
Landgoed beheer Het Zuid-Hollands Landschap. Huis
Oppervlakte:
0
Openstelling:
Park toegankelijk voor begunstigers van Zuid-Hollands Landschap.
Huis:
Nee
Tuin:
Nee – op open monumentdagen is de tuin te bezoeken
landgoed toegankelijk
Landgoed toegankelijk:
Ja – x alleen met lidmaatschapskaart van het Zuid-Hollands Landschap. Landschapspark is aangelegd door Zocher sr. Rozentuin toegankelijk
Horeca:
Onbekend
Horeca besloten:
Onbekend
Rolstoel toegankelijk:
Nee
OV bereikbaar
OV bereikbaar:
Ja
parkeren
Parkeren:
Ja – op de Leidseweg
wandelroute(s) aanwezig
Wandelroute(s) aanwezig:
Ja
Fietsroute(s) aanwezig:
Onbekend
Ruiterroute(s) aanwezig:
Onbekend
Honden:
Nee
Honden mogen loslopen:
Onbekend
NSW:
Nee

Berbice

Voorschoten – Zuid-Holland

Deze uit een boerenhoeve voortgekomen buitenplaats bevindt zich op een strandwal. De naam Berbice is vermoedelijk gekozen door Johannes Goldberg (1780-1930) en houdt mogelijk verband met zijn functie bij de Raad van de Koophandel en Koloniën, waarvoor hij enige tijd op de voormalige kolonie Berbice (nu Brits Guyana) verblijft. Voor hij de naam wijzigt, heet het hier Almansgeest, naar een oude hoeve van Ysbrandt Almanszn. Door zijn huwelijk met Wendela Bicker (1635-1668) is Johan de Witt (1625-1672) enige tijd eigenaar van de hofstede. Ongetwijfeld is De Witt de beroemdste bewoner maar voor Berbice en voor de Nederlandse buitenplaatsen in het algemeen is Pieter de la Court van de Voort (1664-1739) de belangrijkste eigenaar geweest. Deze gedreven tuinliefhebber deelt in 1737 zijn kunde en kennis in het dan populaire boekje´Byzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden´. De oranjerie op Berbice wordt gezien als de oudste van ons land en is gebouwd volgens richtlijnen uit dit naslagwerk. Voorts staat hier een zeldzame mur à retranchement. Deze leifruitmuur is opgebouwd uit terugliggende en vooruitspringende delen. Nu berust Berbice bij een stichting die door juffrouw Rudolpha J.M. Begeer (1914-2009) is opgericht, die jaren tegen de overheid vecht voor het behoud van deze belangrijke buitenplaats. Tot op heden ligt zij in de weg want na haar dood liet zij zich in het hier geplande snelwegtracé begraven.