locatie
Waar
Straal

Landgoed toegankelijk NSW Openbaar vervoer Parkeren Wandelroute(s) aanwezig
Adres:
Leidseweg 221
 
2253 AE Voorschoten
Tel:
Eigenaar:
Landgoed beheer Het Zuid-Hollands Landschap. Huis
Oppervlakte:
0
Openstelling:
Park toegankelijk voor begunstigers van Zuid-Hollands Landschap.
Huis:
Nee
Tuin:
Nee - op open monumentdagen is de tuin te bezoeken
landgoed toegankelijk
Landgoed toegankelijk:
Ja - x alleen met lidmaatschapskaart van het Zuid-Hollands Landschap. Landschapspark is aangelegd door Zocher sr. Rozentuin toegankelijk
Horeca:
Onbekend
Horeca besloten:
Onbekend
Rolstoel toegankelijk:
Nee
OV bereikbaar
OV bereikbaar:
Ja
parkeren
Parkeren:
Ja - op de Leidseweg
wandelroute(s) aanwezig
Wandelroute(s) aanwezig:
Ja
Fietsroute(s) aanwezig:
Onbekend
Ruiterroute(s) aanwezig:
Onbekend
Honden:
Nee
Honden mogen loslopen:
Onbekend
NSW
NSW:
Ja

Berbice

Voorschoten - Zuid-Holland

Door zijn huwelijk met Wendela Bicker (1635-1668) is Johan de Witt (1625-1672) enige tijd eigenaar van de hofstede Allemansgeest ( onderdeel van de buitenplaats, later geheten Berbice).Ongetwijfeld is De Witt de beroemdste bewoner maar voor Berbice en voor de Nederlandse buitenplaatsen in het algemeen is Pieter de la Court van de Voort (1664-1739) de belangrijkste eigenaar geweest. Deze gedreven tuinliefhebber deelt in 1737 zijn kunde en kennis in het dan populaire boekje´Byzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden´. De oranjerie op Berbice wordt gezien als de oudste van ons land en is gebouwd volgens richtlijnen uit dit naslagwerk. Voorts staat hier een zeldzame mur à retranchement. Deze leifruitmuur is opgebouwd uit terugliggende en vooruitspringende delen. Wat nu nog aan Allemansgeest herinnert is de boerderij met daarin een restaurant. In de zeventiende eeuw heette het nog “De Herberge van outs genaemt de scheepmakerije” en een eeuw later “Rust-Wat”. De veer bij de boerderij bracht mens, paard (en wagen) van de Voorschotense kant van de Holflaan schuin over de Vliet naar de Zoeterwoudse Hoflaan, en andersom. Na hun terugkeer uit de kolonie Berbice kochten het echtpaar Hendrik Staal en Catharina Kip op 6 februari 1822 van burgemeester/maire Johan Pompe van Meerdervoort de buitenplaats Allemansgeest. De boerderijen de Corneliahoeve en Allemansgeest waren onderdeel van de koop. Hendrik Staal (1782-1824) is de zoon van de Utrechtse rentenier Jan Staal en Maria ten Sijthof. Hij kwam als sergeant naar de kleine particuliere Nederlandse kolonie Berbice (naar de rivier Berbice). Daar vergaarde Hendrik als agent en vertegenwoordiger van de Sociëteit van Berbice (eigenaar van de kolonie) en als zaakgelastigde een groot fortuin. Hij verkeerde in de betere kringen van bestuurders en plantage-eigenaren. In 1813 had hij samen met een collega een advocatenkantoor. Zijn vrouw Catharina erfde van haar moeder de katoenplantage Caap Batavia in de kolonie Essequibo (Brits-Guyana) met de daar werkende slaven. Ze had ook geld en een dochter Catharina Elisabeth Paradijs (1815-1866) aan haar eerste huwelijk met advocaat Jan Anthonij Paradijs overgehouden. Bij de overdracht van Berbice aan de Engelsen in 1815 werd het echtpaar schadeloos gesteld. Er was genoeg geld om te gaan rentenieren. De tropen waren daar mooie jaren voor ze geweest, maar het sloopten wel hun gezondheid. Naar de barbiesjes gaan is een gezegde voor “doodgaan”. Berbice stond bekend om zijn moordend klimaat. Voor hun gezondheid gingen ze terug naar Nederland, kwamen terecht in het dorp Voorschoten en kochten het buitengoed Allemansgeest. De Staals verbouwden Huize Allemansgeest en vernoemden het naar hun kolonie Berbice. Lang heeft Hendrik Staal niet kunnen genieten van Huize Berbice. Hij stierf daar in 1824 op 42 jarige leeftijd. Na de dood van Hendrik Staal vertrok Catharina snel uit Huize Berbice. Ze verhuurde het landhuis aan de voormalige minister van Koophandel en Koloniën, baron Johannes Goldberg. Hij genoot eveneens niet lang van Huize Berbice. De in financiële problemen geraakte Goldberg stierf in 1828. Het buitenhuis kwam leeg en Catharina verkocht het in 1829 met de twee boerderijen. Catharina bleef na de dood van Hendrik Staal samen met haar dochter wel in Nederland. Ze hertrouwde in 1831 te Arnhem met de weduwnaar Willem Hendrik Gerlings (1783-1844). In 1844 werd ze voor de derde keer weduwe. Zelf stierf ze op 12 maart 1850 in Velp (Gelderland) op 60 jarige leeftijd. Heden ten dage berust Berbice bij een stichting die door juffrouw Rudolpha J.M. Begeer (1914-2009) is opgericht, die jaren tegen de overheid vocht voor het behoud van deze belangrijke buitenplaats. Na haar dood liet zij zich op de buitenplaats op het geplande snelwegtracé van de Rijnlandroute begraven. Zij ligt echter niet langer in de weg want uiteindelijk is besloten tot de aanleg van een boortunnel.