locatie
Waar
Straal

Tuin toegankelijk Landgoed toegankelijk Horeca Landgoed winkel Rolstoel toegankelijk NSW Openbaar vervoer Parkeren Honden losloopgebied Honden toegestaan Wandelroute(s) aanwezig Fietsroute(s) aanwezig Ruiterroute(s) aanwezig Geo-route(s) aanwezig QR-route(s) aanwezig
Adres:
Twickelerlaan 1
 
7491 BP Ambt Delden
Website:
Tel:
Eigenaar:
Stichting Twickel
Oppervlakte:
4100
Openstelling:
Het huis is vier weken per jaar toegankelijk voor rondleidingen. Boekingen via www.twickel.nl
Huis:
Nee - Alleen op kasteeldagen via rondleidingen
Tuin toegankelijk
Tuin:
Ja - Gehele jaar open, van zonsopgang tot -ondergang vrij wandelen op wegen en paden. Fietsen alleen waar aangegeven.
landgoed toegankelijk
Landgoed toegankelijk:
Ja
Horeca
Horeca:
Ja
Horeca besloten:
Onbekend - Diverse gelegenheden verspreid over het landgoed
Horeca
Rolstoel toegankelijk:
Ja
OV bereikbaar
OV bereikbaar:
Ja - Op loopafstand van station Delden
parkeren
Parkeren:
Ja - Groot parkeerterrein bij het kasteel
wandelroute(s) aanwezig
Wandelroute(s) aanwezig:
Ja
fietsroute(s) aanwezig
Fietsroute(s) aanwezig:
Ja
ruiterroute(s) aanwezig
Ruiterroute(s) aanwezig:
Ja
honden
Honden:
Ja - In de tuinen zijn honden niet toegestaan. Tegenover het kasteel is een zeer groot hondenlosloopgebied.
honden mogen loslopen
Honden mogen loslopen:
Ja
Landgoed winkel
Landgoedwinkel:
Ja
NSW
NSW:
Ja

Twickel Vriend van sKBL

Ambt Delden - Overijssel

Vriend van sKBL Vriend van sKBL


AGENDA

In 1347 koopt Herman van Twickelo het Huis to Eysinc te Delden. Het huis to Eysinc is waarschijnlijk al spoedig vervangen door een nieuw huis, dat naar de eigenaren vernoemd wordt: Twickel. Door de eeuwen heen is Twickel bezit van en wordt het bewoond door achtereenvolgens de geslachten Van Twickelo (14e tot en met 16e eeuw), Van Raesfelt (16e en 17e eeuw), Van Wassenaer Obdam (17e en 18e eeuw) en Van Heeckeren van Wassenaer (19e en 20e eeuw). Marie Amélie Mechtild Agnès gravin van Aldenburg Bentinck (1879-1975) is de laatste in deze lijn. Zij brengt alle bezittingen in 1953 onder in de Stichting Twickel. Het woonrecht gaat na haar dood over op het geslacht Zu Castell-Rüdenhausen. De oudste delen van het huidige kasteel dateren vermoedelijk uit de eerste helft van de 16e eeuw. In 1551 herbouwt Goossen van Raesfelt (1499-ca. 1580 ) het huis. De ingangspartij wordt in rijke renaissancestijl opgetrokken, met een wapensteen die geflankeerd wordt door beelden van Adam en Eva, met daarboven nog eens de Boom der Kennis met de slang. Vervolgens brengt iedere eeuw weer een volgende uitbreiding. Architecten als Jacobus Roman (1640-1716), Robert Hesketh (1817-1880), William Samuel Weatherley (1851-1922) en Johannes Jacobus van Nieukerken (1854-1913) zijn verantwoordelijk of betrokken bij deze in- en uitwendige veranderingen en uitbreidingen. De laatste ingrepen dateren uit 1900, Twickel wordt dan zeer uitgebreid gerestaureerd en van de toenmalig modernste gemakken voorzien. Sindsdien is er vrijwel niets aan het kasteel gewijzigd. Niet alleen het huis kent uitbreidingen, ook het grondbezit groeit in de loop van de tijd enorm. Het landgoed wordt qua omvang verdubbeld tot ruim 4000 hectare door de opdeling van de tot dan in gemeenschappelijk bezit zijnde markegronden. Deze bestaan vooral uit heidegronden die worden ontgonnen tot landbouwgrond of worden bebost. Verder is er sprake van uitbreiding door de verschillende huwelijken. Met name vanuit de Van Wassenaers worden veel goederen verspreid over Nederland ingebracht. Niet alleen het huis, maar ook de tuinen veranderen steeds weer. Vanaf midden 17e eeuw zijn er eerst tuinen in geometrische stijl. In de tweede helft van de 18e eeuw vindt een omzetting naar vroeg landschappelijke tuinen plaats. Waterpartijen worden vergraven, een fijnmazig netwerk van paden wordt aangelegd, heuveltjes worden opgeworpen en allerlei tuingebouwtjes krijgen een plaats. Jan David Zocher jr. (1791-1870) verandert deze aanleg in een met grootsere lijnen, het fijnmazige verdwijnt en de waterpartij achter het kasteel wordt vergraven tot de huidige vorm. Dan volgt Carl Eduard Adolph Petzold (1815-1891) die vooral ook in het park rondom ingrijpt. In dezelfde periode brengt de Franse tuinarchitect Éduard André (1840 1911), en later Hugo Anne Cornelis Poortman (1858 -1953), de geometrische vormen en lijnen terug, bij o.a. de oranjerie. Dat de tuinen en het park niet in een bevroren staat voortbestaan blijkt ook uit het meest recente herstelplan en de uitvoering hiervan, van Michael van Gessel. Er is ook nu niet alleen sprake van herstel, maar ook van vernieuwing.Scroll naar boven