locatie
Waar
Straal

Tuin toegankelijk Buitenplaats toegankelijk Horeca Besloten Horeca Rolstoel toegankelijk NSW Openbaar vervoer Parkeren Honden toegestaan Wandelroute(s) aanwezig Fietsroute(s) aanwezig
Adres:
Swarte Singel 2
 
9056 PN Koarnjum/Cornjum
Tel:
Eigenaar:
Stichting Martenastate
Oppervlakte:
8
Openstelling:
Ja, met uitzondering van de state.
Huis:
Nee
Tuin toegankelijk
Tuin:
Ja - zeer rijke stinzenflora, elementen van de vroegere state.
buitenplaats toegankelijk
Buitenplaats toegankelijk:
Ja
Horeca
Horeca:
Ja
Horeca besloten
Horeca besloten:
Ja - kijk op www.tunmanswente.nl voor de openingstijden
Horeca
Rolstoel toegankelijk:
Ja
OV bereikbaar
OV bereikbaar:
Ja
parkeren
Parkeren:
Ja
wandelroute(s) aanwezig
Wandelroute(s) aanwezig:
Ja
fietsroute(s) aanwezig
Fietsroute(s) aanwezig:
Ja
Ruiterroute(s) aanwezig:
Nee
honden
Honden:
Ja
Honden mogen loslopen:
Nee
NSW
NSW:
Ja

Martenastate Vriend van sKBL

Koarnjum/Cornjum - Friesland

Vriend van sKBL Vriend van sKBL

Een van de eerste bewoners van Martenastate is Duco Martena, de ‘state van Martena’ dus. De laatste bewoner, Duco Martena van Burmania Vegelin van Claerbergen (1859-1894), laat de state na aan de kerkvoogdij van Koarnjum. Deze laat het zeer bouwvallige gebouw in 1899 afbreken en vervangen door het huidige kasteelachtige huis in neorenaissance stijl. In de gevels bevinden zich overigens enkele gevelstenen van de oude state. Niet lang na de bouw van het nieuwe huis, wordt de landschappelijke parkaanleg omgevormd tot een openbaar toegankelijk wandelpark. In dit park bevindt zich o.a. een langwerpige heuvel met familiegraven van de voormalige adellijke bewoners en familieleden. Met haar zeer rijke stinzenflora wordt het nu als een van de belangrijkste stinzenfloralocaties van Nederland gezien. Sinds 1966 is Stichting Martenastate belast met het beheer en onderhoud van park, state en opstallen. In 2020 is Martenastate uitgebreid met de naastgelegen dorpsboerderij, Martena Zathe genoemd; boerderij en koetshuis/lytshús worden gerenoveerd en het perceel wordt omgevormd tot een bloemrijke weide met een hoge mate van biodiversiteit. Na volledige realisatie is ook dit gebied openbaar toegankelijk.Scroll naar boven