locatie
Waar
Straal

Fraeylemaborg
Huis toegankelijk Tuin toegankelijk Landgoed toegankelijk Horeca Museum winkel Openbaar vervoer Parkeren
Adres:
Hoofdweg 30
 
9621 AL Slochteren
Tel:
Eigenaar:
Stichting Landgoed Fraeylemaborg
Oppervlakte:
31
Openstelling:
Landgoed is vrij toegankelijk. Borg is een museum en geopend op dinsdag t/m vrijdag 10-17 uur en zaterdag en zondag 11-17 uur.
Huis toegankelijk
Huis:
Ja - Tegen betaling is het museum te bezoeken
Tuin toegankelijk
Tuin:
Ja
landgoed toegankelijk
Landgoed toegankelijk:
Ja
Horeca
Horeca:
Ja - Restaurant De Boerderij
Horeca besloten:
Onbekend
Rolstoel toegankelijk:
Nee
OV bereikbaar
OV bereikbaar:
Ja - Bus vanaf station Groningen
parkeren
Parkeren:
Ja
Wandelroute(s) aanwezig:
Onbekend
Fietsroute(s) aanwezig:
Onbekend
Ruiterroute(s) aanwezig:
Onbekend
Honden:
Onbekend
Honden mogen loslopen:
Onbekend
Museumwinkel
Museumwinkel:
NSW:
Onbekend

Fraeylemaborg Vriend van sKBL

Slochteren - Groningen

Vriend van sKBL Vriend van sKBL

De Fraeylemaborg behoort tot de meest spectaculaire en gracieuze van de Ommelander borgen en kan worden omschreven als een complex van gebouwen dat bestaat uit de borg, een schathoes of boerderij met een duiventil en een koetshuis. Voorts zijn er kassen, een houten schuur en een prieel. De borg zelf is een symmetrisch versterkt huis met een uit het centrum geplaatste toren, het huis krijgt aan het eind van de 18de eeuw haar huidige uiterlijk. Aan de voorzijde bevindt zich een oprijlaan die aan de achterzijde gedeeltelijk uitloopt in een zichtas en bomenlaan. Deze imaginaire as heeft een totale lengte van ca. 1.500 meter. De borg ontleent het eerste deel van zijn naam aan een ‘ver’ waarmee men een adellijke dame aanduidde. Het heeft hier betrekking op de familie Ailma of Elema. Fraeylemaborg valt dan te lezen als de ‘borg van de adellijke dame Ailma of Elema’. In de eerste helft van de 16de eeuw wordt de borg bewoond door de Fraylma´s of Fraeylema´s. Het smalle en langgerekte park, aanvankelijk in geometrische stijl aangelegd, wordt vroeg in de 19de eeuw tot een landschappelijk park omgevormd en door uitbreiding ook nog eens vergroot. Tuinarchitecten als Johan David Zocher sr. (1763-1817), Georg Anton Blum (1765-1827) en Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) maken hiervoor ontwerpen. Op een bijzondere plattegrond van het park van Fraeylemaborg, van voor 1800, zijn enige maçonnieke symbolen herkenbaar. Te zien zijn onder andere de bekende vrijmetselaarsymbolen zoals de passer (waarbij twee lanen de benen van de passer verbeelden), de winkelhaak (ook opgebouwd uit lanen), het alziend oog (drie lanen die samen een driehoek vormen met in het hart een ronde vijver als het oog) en de vlammende ster (een door lanen gevormde vijfpuntige ster of pentagram). Overigens is deze duiding niet onomstreden want deze elementen kunnen ook uit een vroegere periode stammen en bouwsymbolen verbeelden. In 1816 komt de Fraeylemaborg door huwelijk en vererving in bezit van de familie Siccama. Een volgende vererving brengt het landgoed in handen van Van der Hoop en nazaten. Twee dames Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren zijn de laatste particuliere bezitters. De financiële lasten maken dat zij de Fraeylemaborg moeten verkopen. Vanaf 1971 is de Gerrit van Houten Stichting de nieuwe eigenaar. De borg wordt een museum en ingericht met stijlkamers die een beeld geven van de woonsfeer tot het midden van de 20ste eeuw. In 2009 start het project ‘Fraeylemaborg, levende historie’. Onder meer wordt de historische ‘Geele Brug’ gereconstrueerd, de ‘Hooge Berg’ gerestaureerd, ruim zes kilometer aan paden hersteld en de Engelse Tuin met enige fraaie bloemperken en ronde banken opgesierd.