locatie
Waar
Straal

Landgoed toegankelijk Openbaar vervoer Wandelroute(s) aanwezig Fietsroute(s) aanwezig
Adres:
Van Harinxmaweg 1
 
9244 CJ Beetsersweach/Beetsterzwaag
Tel:
Eigenaar:
Particulier
Oppervlakte:
0
Openstelling:
Bossen zijn vrij toegankelijk; huis en directe omgeving zijn niet toegankelijk.
Huis:
Nee
Tuin:
Nee
landgoed toegankelijk
Landgoed toegankelijk:
Ja
Horeca:
Nee
Horeca besloten:
Nee
Rolstoel toegankelijk:
Nee
OV bereikbaar
OV bereikbaar:
Ja
Parkeren:
Onbekend
wandelroute(s) aanwezig
Wandelroute(s) aanwezig:
Ja
fietsroute(s) aanwezig
Fietsroute(s) aanwezig:
Ja
Ruiterroute(s) aanwezig:
Onbekend
Honden:
Onbekend
Honden mogen loslopen:
Onbekend
NSW:
Nee

Harinxma State

Beetsersweach/Beetsterzwaag - Friesland

In 1841 laat grietman Maurits Pico Diederik van Harinxma thoe Slooten (1804-1876) zijn huis te Drachten slopen en het in 1843 in neoclassicistische trant in Beetsterzwaag opnieuw optrekken. Het huis gaat de familienaam Van Harinxma met de toevoeging State dragen. In 1877 en 1924 volgen nog verbouwingen en enige aanbouw. Bij de laatste verbouwing wordt het terrein een halve meter verlaagd, dit om het huis een rijziger indruk te geven. Rond circa 1845 komt ook de parkaanleg door vermoedelijk Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) tot stand. Een park in landschapsstijl met slingervijver, hoogteverschillen en open ruimten met solitaire bomen, alles binnen een al ouder geometrisch lanenstelsel. Ook het overpark, aan de overzijde van de Van Harinxmaweg, behoort tot de parkaanleg.