locatie
Waar
Straal

Tuin toegankelijk Landgoed toegankelijk Parkeren Wandelroute(s) aanwezig
Adres:
Wildenborchseweg 20
 
7251 KG Vorden
Tel:
Eigenaar:
Stichting de Wildenborch
Oppervlakte:
38
Huis:
Nee
Tuin toegankelijk
Tuin:
Ja - Alleen op afspraak
landgoed toegankelijk
Landgoed toegankelijk:
Ja - Een deel van het landgoed, m.n. het parkbos, is vrij toegankelijk.
Horeca:
Nee
Horeca besloten:
Nee
Rolstoel toegankelijk:
Onbekend
OV bereikbaar:
Onbekend
parkeren
Parkeren:
Ja
wandelroute(s) aanwezig
Wandelroute(s) aanwezig:
Ja
Fietsroute(s) aanwezig:
Onbekend
Ruiterroute(s) aanwezig:
Onbekend
Honden:
Onbekend
Honden mogen loslopen:
Onbekend
NSW:
Onbekend

De Wildenborch Vriend van sKBL

Vorden - Gelderland

Vriend van sKBL Vriend van sKBL

De Wildenborch zal oorspronkelijk een vierkante versterkte woontoren omgeven door meerdere grachten zijn geweest, gelegen in een moerassig gebied; een versterking, een ‘borch’ in een ‘wilde’ waterrijke omgeving. Het geslacht Van Wisch is de bezitter, voor het eerst genoemd in 1371. Dit geslacht voert geregeld rooftochten uit en heeft gewapende conflicten met de steden Zutphen en Deventer en met de hertog van Gelre. De laatste laat de verdedigingswerken slopen. Het geslacht Van Wisch sterft uit in 1541 en verschillende eigenaren volgen elkaar op. Na een veiling in 1757 volgt de kap van 5000 eiken. Deze houtwinning was blijkbaar het doel van de aankoop want in 1768 volgt alweer een volgende verkoop. Damiaan Hugo Staring (1736-1783) is de nieuwe eigenaar en vanaf dat moment zijn het geslacht Staring en De Wildenborch onlosmakelijk verbonden. Damiaan Hugo breidt de oude poorttoren aan weerszijden met een woonvleugel uit. Zoon Anthony Christiaan Winand Staring (1767-1840) gaat vanaf 1791 tot zijn dood in 1840 het beheer voeren. Anthony maakt zich ook verdienstelijk op het terrein van landbouwontwikkelingen, onderwijs, waterbeheer, bosbouw en de dichtkunst. Hij is een voorstander van eenheid van spelling, tegen het gebruik van Franse woorden in de Nederlandse taal en legt als eerste een verzameling van Achterhoekse woorden aan. Het latere Staring Instituut, het instituut voor het ‘streekeigene’ van de Achterhoek en Liemers, is naar hem vernoemd. Ten tijde van Anthony is er nog steeds sprake van een geometrische tuin- en parkaanleg, maar Anthony plant al wel veel bijzondere boomsoorten. Kleinzoon Jan Isaäc Brants (1821-1901) verkrijgt bij vererving en opsplitsing van De Wildenborch het huisperceel. Na aankoop van goederen als Boekhorst en Het Draafsel te Lochem volgt uitruil met andere erfgenamen en brengt hij grote delen van De Wildenborch weer in een hand. Jan Isaäc vergroot vervolgens het huis met een tuinkamer en verhoogt de oude voorpoort tot een toren. Ook verlandschappelijkt Jan Isaäc het park, de grachten worden vergraven, bossen aangeplant en open weiden met solitaire bomen gecreëerd. Na zijn dood en die van zijn weduwe volgt in 1907 opnieuw een verkoop en splitsing. Ook deze keer is het een zoon die het huisperceel koopt, mr. Ernst Richard Egbert Brants (1856 1924). Na diens dood volgt alweer een veiling en latere verkopingen. In 1931 komt het goed weer in handen van de Starings, ditmaal van de kunsthistoricus Adolph Staring (1890 -1980) en Jacoba Henriëtte Magdalena de Mol van Otterloo (1901-1996). Zij brengen De Wildenborch in 1976 onder in een familiestichting. Onder Adolph en Jacoba krijgen veel geschoren beukenhagen en tuinbeelden een plek en achter het huis komt een ruim grasveld dat naar het water toe glooiend afloopt. Recent vonden diverse renovatiewerkzaamheden plaats (2002-2006), gevolgd door grootscheepse tuinrenovaties (2008-2012). In 2016 heeft De Wildenborch 17 hectare nabijgelegen bos terug verworven van de Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen.Scroll naar boven