Lenneke Berkhout wint de Ithakaprijs 2020 met Hoveniers van Oranje

Op 27 oktober j.l. vond op Kasteel Groeneveld te Baarn de (digitale) uitreiking plaats van de Ithakaprijs en het Ithakastipendium 2020. Prijs en stipendium bedragen elk € 5.000,- en zijn nu voor de zesde keer uitgereikt. Dit initiatief van sKBL geldt als de belangrijkste Nederlandse prijs voor verbindend onderzoek naar of voor journalistieke producties over kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen. Dankzij een particuliere gift in 2015 kon deze prijs vijf jaar worden uitgereikt. Nieuws is te kunnen melden, dat de prijs/stipendium dankzij een tweede (grote) particuliere gift met 10 jaar kan worden voorgezet.

Vanwege de huidige tijdsomstandigheden geschiedde de uitreiking dit jaar digitaal. Juryvoorzitter Paul Schnabel reikte de Ithakaprijs 2020 uit aan de onlangs gepromoveerde Lenneke Berkhout voor haar boek Hoveniers van Oranje. Functie, werk en positie 1621-1732. Dit boek verscheen bij Uitgeverij Verloren kort na haar promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen op dit onderzoek.

Het juryrapport prijst de wijze waarop de auteur het werk van deze 17de- en 18de eeuwse hoveniers beschrijft en tegelijk ook een uitstekend gedocumenteerd beeld geeft van hun persoonlijke omstandigheden, financiën en maatschappelijke positie. Interessant zijn de onderdelen die betrekking hebben op de werkrelatie met hun vorstelijke werkgevers alsmede hun internationale contacten. Zo krijgt de lezer een gedetailleerde kijk op de monumentale aanleg van de tuinen van de nu verdwenen paleizen Honselersdijk en Huis ter Nieuburg maar ook van die van Huis ten Bosch, Het Loo en Soestdijk. Interessant hierbij is de grote rol van de hoveniers, hun families en nazaten in het tuinontwerp, ontwikkeling en onderhoud.

Het Ithakastipendium 2020 is toegekend aan Juliette Jonker-Duynstee voor een te verrichten onderzoek getiteld In de voetsporen van Johan Ortt van Nijenrode. Vijf generaties kasteelheren aan de Vecht. Dit onderzoek zal uitmonden in een boek en deelartikelen en is bedoeld voor een breed geïnteresseerd publiek van liefhebbers van buitenplaatsen en kasteel Nijenrode. De publicatie zal ingaan op de opkomst van de vermogende 17de- en 18de-eeuwse kooplieden. Hierbij is het opmerkelijk, dat er weliswaar het nodige bekend is van Nijenrode, maar nog maar heel weinig van deze bijzondere familie die generaties lang dit kasteel in bezit had. Ook is weinig bekend over hun functioneren als kasteelheer van Nijenrode en de daaruit voortvloeiende voorrechten en verplichtingen ten aanzien van Breukelen.

Scroll naar boven