Brieven aan Theresia Allebé (1823-1901) en Leon & Juliette

Recent verscheen van de hand van Annejet van der Zijl het boek Leon & Juliette als het jaarlijkse boekenweekgeschenk van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Dit verhaal handelt over koopman Leon Herckenrath en Juliette Louise McCormick de Magnan. Hij was een zoon van een baljuw en bracht zijn jeugd door op de historische buitenplaats Geerbron te Monster, onder de rook van Den Haag. Zij kwam in Charleston (South Carolina) als slavin ter wereld. Herckenrath, op zoek naar toekomst en fortuin, belandde in Charleston waar hij gele koorts opliep; toen een ziekte met een meestal dodelijke afloop. In het huis van een zakenrelatie werd een jonge slavin (Juliette) aangewezen om Leon te verzorgen. Haar liefdevolle verpleging redde hem het leven en hij werd verliefd op het meisje dat hem zo goed had verpleegd. Echter, in die tijd in dat deel van de VS waren intermenselijke relaties tussen rassen uitgesloten. De liefde tussen deze twee mensen en alles wat daarna gebeurde, is het thema dat Annejet van der Zijl in dit boekje beschrijft. In haar nawoord merkt zij op dat dit verhaal later in uitgebreider vorm zal verschijnen. De historische buitenplaats Geerbron speelt bij dit alles een aanwezige rol.  

Op Geerbron woonde de weduwe Alida Herckenrath-Milius, Leon’s moeder, met haar kleindochter Theresia Allebé. Dit vijfjarige meisje was in 1827 bij haar grootmoeder ondergebracht na de dood van haar jong gestorven moeder, een dochter van Alida Herckenrath. Het meisje had nog een veel oudere broer, die later in Leiden promoveerde als arts. Weer later zou hij de vader worden van de in ons land bekend geworden schilder August Allebé (1838-1927), wiens werken en brieven onder andere in het Amsterdams Stadsarchief en het Rijksmuseum berusten. Met circa dertig brieven die door verschillende familieleden aan Theresia Allebé zijn geschreven, reconstrueert Leo van den Ende haar leven. Daarin spelen haar oom Leon en tante Juliette en hun kinderen een rol. Het boek bevat alle bekende brieven met commentaar. Vaak figureert Geerbron in deze brieven als een geliefde plek, maar ook als leverancier van groente en fruit dat in manden naar de kinderen werd gezonden.  

Het boek Buitenplaatsen in het Westland, winnaar van de sKBL-Ithakaprijs 2019, bevat een hoofdstuk over Geerbron door Leo van den Ende. Al deze verhalen geven het verdwenen Geerbron een bijzonder historisch reliëf, waarbij het dramatische liefdesverhaal van de hand van Annejet van der Zijl een bijzondere en unieke historische dimensie aan deze buitenplaats geeft. Veel vaker zijn historische buitenplaatsen het decor van terugkerende kolonialen of werden ze aangelegd met geld dat op West-Indische plantages of in Indië werd verdiend. Het verhaal over het echtpaar Herckenrath in heel bijzonder geeft het 17de-eeuwse Geerbron een volstrekt eigen element. Overigens maakte August Allebé fraaie tekeningen van deze plek en elders in het Westland op momenten dat hij zijn grootmoeder bezocht. RD

Brieven aan Theresia Allebé (1823-1901) werd in eigen beheer door Leo van den Ende uitgegeven. Het is een gebonden uitgave, met vele foto’s en telt 160 pagina’s.

Leo van den Ende, Brieven aan Theresia Allebé (1823-1901), Monster 2020.
ISBN 9789463459228                                                               
Prijs: € 19,50

Annejet van der Zijl, Leon & Juliette, Amsterdam 2020.
ISBN 9789059655133                                                               
Boekenweekgeschenk

Scroll naar boven