Leerstoel Historische buitenplaatsen & landgoederen: afscheid en welkom

Op het eerste Henri van der Wijck-symposium op donderdag 7 september 2017 werd afscheid genomen van Yme Kuiper als bijzonder hoogleraar Historische buitenplaatsen en landgoederen. die dag werd tevens bekend gemaakt dat Hanneke Ronnes zijn opvolger wordt.

College op locatie: Voormeer te Heerenveen

Stichting Van der Wijck-de Kempenaer stelde in 2012, het Jaar van de Historische buitenplaatsen, Rijksuniversiteit Groningen in de gelegenheid om voor een periode van twee maal vijf jaar een bijzondere leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen in te stellen. De leerstoel kent een sterk interdisciplinair karakter: zowel de geschiedenis van de bewoners van de buitenplaatsen, als ook de architectuur en interieurs van de huizen en het landschap van de bijbehorende tuinen, parken en landgoederen krijgen aandacht.

Het symposium brak een lans voor het overstijgen van lands- en vakgrenzen. De middag werd afgesloten met een afscheidscollege van Yme Kuiper, getiteld: ‘Afscheid van Arcadië? Wegen naar een nieuwe historische antropologie van buitenplaats en landgoed’, waarin het gehoor wordt meegenomen in een reis, een verrassingstocht langs buitenplaatsen en landgoederen.

Als dank voor het enthousiasme en de grote inzet waarmee Yme Kuiper, samen met Elyze Storms, inhoud heeft gegeven aan de onderzoeks- en onderhoudstaken ontvangt hij het eerste exemplaar van de voor deze gelegenheid samengestelde bundel Huis en Habitus.

Als opvolger van Yme is dr. Hanneke Ronnes benoemd. Zij studeerde geschiedenis (Universiteit van Amsterdam), antropologie (Vrije Universiteit van Amsterdam) en archeologie (Universiteit van Amsterdam en University College Dublin, Ierland). In 1998 ontving zij de Prijs voor excellente studenten (Universiteit van Amsterdam); in 2000 de Ruaidhra de Valera memorial prize (University College Dublin). Haar dissertatie, Architecture and Élite Culture in the United Provinces, England and Ireland, 1500-1700, werd in 2006 gepubliceerd door Uitgeverij Pallas, Amsterdam University Press. Hanneke Ronnes werkt momenteel als docent en onderzoeker aan de afdeling Kunst en Cultuur van de Universiteit van Amsterdam. In de afgelopen jaren was zij tevens opleidingsdirecteur van de master programma’s Erfgoedstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Hanneke Ronnes is hoofdredacteur van het historische jaarboek Virtus, redactielid van het archeologische tijdschrift Medieval and modern matters: archaeology and material culture of the Low Countries en lid van de adviesraad van Explorations in Renaissance Culture. Wie Hanneke Ronnes zal gaan bijstaan als universitair docent is nog niet bekend.

sKBL wenst Hanneke veel succes voor de komende vijf jaar en ziet uit naar een voortzetting van de prettige samenwerking met de leerstoel zoals er was met emeritus hoogleraar Yme Kuiper.