Landgoederen in bestemmingsplannen

In juli 2015 maakte Provincie Overijssel de verschijning mogelijk van een voorbeeldboek over de plaats van landgoederen in bestemmingsplannen.

Overijssels Particulier Grondbezit organiseerde in juni 2015 met steun van Provincie Overijssel twee praktijkdagen voor medewerkers van gemeenten. Er werd een antwoord gezocht op de vraag: ‘Hoe neem je een landgoed op in een bestemmingsplan?’.

Het resultaat is geen ‘handboek’, maar een rapport met goede voorbeelden van mogelijke regelingen. Lees hier het boek Ruimte op Landgoederen