Lancering nieuwe website Het Buiten

Tegelijk met het uitkomen van het nieuwste nummer van Het Buiten is de website www.Het-Buiten.nl totaal vernieuwd en is deze onder meer aangevuld met inkijkexemplaren. Het Buiten schrijft over de historische, culturele en maatschappelijke betekenis van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Het tijdschrift biedt wetenschappelijk onderzoek een toegankelijk podium en bevat gedegen beschouwingen over het reilen en zeilen van dit levend erfgoed. Tevens is er aandacht voor discussie en debat over behoud en eigentijdse functies van dit bijzondere culturele erfgoed. Eerder al ging de redactie in gesprek met René Dessing, voorzitter van sKBL, over de renovatie van Huis Landfort.

Het Buiten is de opvolger van de tijdschriften Kasteel & Buitenplaats (een uitgave van de NKS) en Arcadië (het blad van de Vrienden PHB). Deze wordt toegezonden aan donateurs van de Nederlandse Kastelenstichting (NKS), de Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen (Vrienden PHB), de leden van de Vereniging PHB (VPHB) en aan de Landgoedvrienden. Daarnaast bedient Het Buiten ook een groep lezers die een meer algemene interesse hebben in geschiedenis, cultureel erfgoed, monumenten, landschap, historische tuinen en parken.

Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar in april, juli en december en kent een oplage van circa 3.000 exemplaren. De redactie bestaat uit Conrad Gietman (hoofdredacteur), Merel Haverman, Heidi van Limburg Stirum, Willemieke Ottens, Frederik Knegtel, Barbara Joustra en Wouter van Elburg.

Scroll naar boven